ชีวิต
生活

สอนให้รู้จักความไม่แน่นอนของชีวิต
教会我们懂得生活的“漂浮不定”

สอนให้รู้ว่ามีความสุขก็มีความทุกข์
教会我们明白幸福与苦痛必相依

สอนให้มีสติกับสิ่งที่ทำอยู่กับปัจจุบัน
教会我们活在当下

สอนให้รู้จักรอ เพราะไม่มีอะไรได้ดั่งใจทุกอย่าง
教会我们要等待,因为不是每样事情都能顺心如意


词汇学习:
แน่นอน 确定的 ความสุข 幸福

ความทุกข์ 痛苦       สติ 知/感觉  ดั่งใจ 如愿

相关阅读推荐:
泰语小诗歌:你是记忆 
泰语小诗歌:时间与朋友 
泰语短篇诗歌:你不会再回来了