ฉันถามหอยทากว่า…ไม่เหนื่อยเหรอ? หอยทากตอบฉันว่า ถ้ามีเป้าหมาย ไกลแค่ไหน ก็ไม่เหนื่อย

参考翻译:
①我问蜗牛:“你不累吗?”蜗牛说:“只要有目标,走多远也不累!       --小小选也有大大的梦想
②蜗牛尚且如此,人又该当如何                   --椒小七

词汇学习หอยทาก 蜗牛 เหนื่อย 累 ตอบ 回答 เป้าหมาย目标
               ไกล 远  แค่ไหน 多少


参与到更多的每日一句翻译活动请戳>>>