วิ่งโดยไม่หยุดอาจไปได้ไววิ่งไปพักเหนื่อยไปมักไปได้ไกลกว่า

参考翻译:
①磨刀不误砍柴工--香蕉有脾气
②不停的前进只能去到脚步所到的地方,停下来休息一下才能到达更远的地方--椰蓉面包这个女人
③一直不停得往前跑,也许可以到达终点,但是跑累了歇会再接着跑往往会跑得更远--小小选也有大大的梦想

词汇学习วิ่ง 跑,行驶  อาจ 可能  พัก 歇,休息  เหนื่อย 累   ไกลกว่า 更远

 

参与到更多的每日一句翻译活动请戳>>>