梦是人在睡眠时身体内外各种刺激或残留在大脑里的外界刺激引起的景象活动。现代生活中,专家们通过研究不同的梦境,尝试解析梦者所处的境地、梦产生的缘由。接下来的这篇文章里,列举了10大常见的恶梦梦境,一起来看看吧。

อันดับ 10 หลงทาง / ถูกขัง
第10位 迷路/被监禁
ความฝันเกี่ยวกับการหลงทาง ถูกจับขัง หรือหลงเข้าไปในกับดัก เป็นความฝันที่ไม่ซับซ้อนและง่ายต่อการวิเคราะห์มากกว่าแบบอื่น ๆ ผู้ที่ฝันถึงเรื่องประมาณนี้มักกำลังรู้สึกว่าตนเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบีบบังคับให้ทำอะไรบางอย่างที่ไม่อยากทำ หรือกำลังหวาดกลัวว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถหาทางออกได้ บางทีอาจกำลังรู้สึกสับสนกับชีวิตหรือหน้าที่การงาน กังวลว่าจะทำสิ่งที่ได้รับมอบหมายได้ไม่ดี และถ้าหากไม่รีบหาทางจัดการกับตัวเอง ก็อาจจะเป็นเหตุให้เริ่มมีฝันร้ายในแบบถัดไป
相较于其他的梦,这种梦并不复杂,也易于分析。梦者也许正处在被迫做自己不想做的事情的境地,或是陷入找不到人生方向的恐惧中,有时候或许是正在对生活或工作感到困扰,并担心自己会做出一些不利的事。倘若不尽快为自己找到出口,它就将成为下一个恶梦的缘由。

อันดับ 9 ตกจากที่สูง / จมน้ำ
第9位 从高处坠落/溺水
ความฝันเกี่ยวกับการตกจากที่สูงหรือกำลังจมลงไปใต้น้ำ (คนละอย่างกับความรู้สึกตกจากที่สูงก่อนที่จะหลับ) ในฝันตัวผู้ฝันจะระลึกได้ว่าเมื่อตนเองกระแทกพื้นหรือจมลงไปทั้งตัวก็จะต้องตาย และกำลังรอความตายนั้น ความฝันลักษณะนี้มักเกี่ยวข้องกับความกังวลในหน้าที่ความรับผิดชอบหรือสิ่งที่มีอยู่แล้วในมือ กลัวว่าจะไม่สามารถควบคุมมันได้ หรืออาจทำให้มันหลุดมือไป ความฝันแบบนี้ถ้าฝันบ่อย ๆ และรู้ตัวว่าฝัน ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ฝันจะแก้ไขสถานการณ์ในฝัน เช่น พยายามว่ายน้ำ หรือบิน หากสามารถควบคุมได้ ก็จะส่งผลดีต่อความรู้สึกเมื่อตื่นขึ้นมาด้วยเช่นกัน
梦者会强烈记住当自己猛烈撞击地面或全身跌入水中时,将要面临死亡、等待死亡的感觉。这种梦境往往与下列情况相关,如,对自身责任义务的焦虑,害怕无法控制自己所拥有的东西,并让它从手中流逝。若梦者常梦到此类梦境,并清楚它仅仅是个梦,即是梦者能够在梦中改变现状的好机会。比如努力游泳或飞翔,如果能够控制,梦醒时就会有良好的感觉。

อันดับ 8 โทรศัพท์หรือเครื่องใช้อื่น ๆ ทำงานผิดปกติ
第8位 手机或其他设备出现异常
ความฝันแบบนี้ก็อย่างเช่น จะโทรศัพท์ไปหาใครสักคนแต่โทรศัพท์พัง หรือโทรติดแต่ไม่มีคนรับ หรือคอมพิวเตอร์เกิดดับไประหว่างที่กำลังทำงานอยู่พอดี ดังนี้เป็นต้น ความฝันลักษณะนี้ โดยเฉพาะถ้าเป็นความฝันที่เกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร บ่งบอกถึงปัญหาทางด้านความรู้สึกของผู้ฝันที่มีต่อสังคมรอบตัว ผู้ฝันอาจกำลังรู้สึกล้มเหลวด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หรือขาดผู้ที่เข้าใจกันในระดับอารมณ์ อาจรู้สึกว่าขาด(หรือโหยหา) การติดต่อจากคนรัก เพื่อนสนิท บุคคลสำคัญทางความรู้สึก เป็นความฝันที่บ่งบอกว่าควรจะเริ่มใส่ใจความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ๆ ให้มากขึ้นได้แล้ว
此类梦境就好比,想要给某人打电话但电话被摔坏,或者拨通了却无人接听,又或者是电脑在工作过程中突然黑屏,等等。这种梦(尤其是与通讯设备有关的)指出了梦者对周边环境的感知问题。梦者也许正对自己的人际关系感到不满,或是缺少能够交心的朋友,更或是渴望与爱人、重要的人亲近,此梦预示着梦者应该开始多关注身边的人和事。

อันดับ 7 เปลือยกายหรือแต่งกายไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ
第7位 在公众场合赤身裸体或着装怪异
ความฝันนี้เกิดขึ้นบ่อยกับคนทุกเพศทุกวัย ผู้ฝันอาจฝันว่าอยู่ดี ๆ ก็มีเหตุต้องเปลือยกายต่อหน้าผู้คน หรือต้องแต่งตัวประหลาด ๆ ในที่ซึ่งมีคนเยอะ ๆ ความฝันลักษณะนี้เกี่ยวข้องกับความเคารพเชื่อถือในตนเอง ภายใต้เสื้อผ้าเหล่านั้นเป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งที่เราไม่อยากให้คนอื่นเห็น หรือสิ่งที่เราพยายามปกปิดเอาไว้นั่นเอง ดังนั้น ผู้ที่กำลังมีความลับ หรือมีบางอย่างปิดบังผู้อื่นอยู่ มักจะฝันถึงเรื่องนี้ นอกจากนี้ ระดับของความลับนั้นยังส่งผลถึงความรู้สึกในฝันด้วย ถ้าคุณเปลือยกายโดยไม่รู้สึกอายเท่าไหร่ แสดงความความลับของคุณไม่ได้สำคัญอะไรมากมายนัก แต่ถ้ารู้สึกอับอายเหลือเกินแสดงว่าคุณถึงขั้นหวาดกลัว หวาดระแวง ว่าความลับนั้นจะถูกเปิดเผยออกมา
每个年龄层,不论男女都会经常做这个梦,梦者可能会梦到自己因某种需要在他人面前赤身裸体,或是穿着奇装怪服置身于人群中。这种梦与自我尊重与信任有关,梦者下身所着的衣饰象征着不想让他人看到的东西或是其所努力隐瞒的事情。所以,有秘密的人、有事情隐瞒他人的人往往会做这样的梦。除此之外,事情的隐秘程度也会影响到梦的感觉,如果你赤身裸体却不觉羞耻,这意味着你的秘密并不算重要;可是,如果你感到极度羞耻,这就意味着你极度害怕秘密会被人揭开。

อันดับ 6 ภัยพิบัติต่างๆ
第6位 各种灾难
ความฝันเกี่ยวกับภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ภัยพิบัติเหล่านั้นมักเป็นตัวแทน บ่งบอกถึงปัญหาที่ผู้ฝันกำลังเผชิญอยู่ในชีวิตจริง และแสดงถึงสภาวะทางจิตใจด้วย ผู้ที่มักฝันถึงภัยพิบัติต่าง ๆ มักอยู่ในสถานะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก กำลังถูกรุมเร้าด้วยปัญหาต่าง ๆ หรือเพื่อนร่วมงานไม่ดี มีความขัดแย้งกับผู้ที่อยู่ในระดับสูงกว่า รู้สึกขาดที่พึ่ง และรู้สึกว่าตนเองกำลังพ่ายแพ้ต่อสถานการณ์นั้น ซากปรักหักพังเป็นตัวแทนของความรู้สึกที่คุณเหลืออยู่หลังจากการต่อสู้อันยาวนาน
不管是自然灾害还是人为灾害,它们往往代表着梦者在现实生活中正在面对的问题,同时也反映了梦者的精神状况。经常梦到各种灾难的人往往处在进退两难的境地,被各种问题困扰,或是遇到极品同事,与上司产生分歧、发生冲突,感觉缺乏避风港,对自身状况感到挫败,梦中的废墟象征着梦者长时间抗争后的余感。

อันดับ 5 สอบตก
第5位 考试挂科
แม้ว่าจะเรียนจบมาหลายปี และมีชีวิตห่างไกลจากสูตรและสมการต่าง ๆ มานานแล้ว แต่ทุกคนก็ยังคงฝันถึงการทำข้อสอบอยู่บ่อย ๆ และส่วนมากจะฝันว่าสอบตกหรือได้ผลการเรียนออกมาไม่ดีอีกด้วย ความฝันลักษณะนี้แสดงถึงความกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ฝันกำลังกระทำในชีวิตจริง และผลสอบสะท้อนถึงความกังวลในเรื่องของผลลัพธ์ ผู้ฝันอาจกำลังกังวลหรือสงสัยว่าตนเองนั้นสมควรได้รับความสำเร็จดังที่เป็นอยู่หรือไม่ หรือสงสัยว่าสิ่งที่ทำทั้งหมดนั้นเพียงพอที่จะทำให้บรรลุผลตามที่คาดหวังไว้หรือเปล่า ถ้าในฝันคะแนนของคุณออกมาไม่ดี ก็แสดงว่าคุณรู้สึกว่าทุกวันนี้ยังพยายามไม่พอ
尽管已毕业多年,并各自有了不同的生活,但每个人或许还是会经常梦到考试,并且多数会梦到考试挂科,学习成绩不好等。这种梦反映了梦者对自己在现实生活中正在做的事情感到忧虑,考试成绩则反映了其对事情结果的担忧,梦者也许正在担心、怀疑自己是否应当取得成功,或是怀疑自己做的所有事情能否达到预想中的效果。假如梦者在梦中的分数过低,也意味着其感觉自己每天并未拼尽全力。

อันดับ 4 บ้านหรือสิ่งของในบ้านสูญหาย หรือถูกทำลาย
第4位 家园或家中的物品遗失、被损坏
ความฝันเกี่ยวกับบ้านหรือสิ่งต่าง ๆ ภายในบ้านเป็นความฝันที่ถือว่าปกติธรรมดามากสำหรับทุกคน ในฝันนั้น บ้านมักจะเป็นสัญลักษณ์แทนองค์ประกอบภายนอกของตัวเรา ในขณะที่สิ่งของภายในบ้านมักสื่อถึงองค์ประกอบภายในของตัวเรา หากฝันว่าบ้านหรือสิ่งของในบ้านแตกหักเสียหาย เป็นไปได้ว่าผู้ฝันอาจกำลังรู้สึกว่าตัวตนหรือจิตใจของเขาถูกทำลายหรืออยู่ในสภาวะเลวร้าย เช่นเดียวกับความฝันว่าทรัพย์สินสูญหายหรือถูกขโมย สะท้อนถึงความรู้สึกภายในซึ่งอาจรู้สึกว่าได้สูญเสียอะไรบางอย่างไป เช่น ความรัก ความศรัทธา คุณค่าในตัวเอง หรือความมั่นใจ ซึ่งอาจเกิดจากการถูกหลอกลวง หรือต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่าง ๆ ในชีวิตจริง
此类梦境对大家来说极为普通。在梦中,家园代表了我们的外在形象,而家中的物品,则代表了我们的内在形象。如果梦到家园或家中的物品受损、遗失,有可能是梦者感觉身心俱疲,与财物遗失被盗的梦境一样,此类梦境反映了梦者心中若有所失的感觉,比如,爱情、信仰、自我价值、或是信心,这可能源自于在现实生活中被人欺骗的经历,或是正面临着各种危险。

อันดับ 3 ปัญหาเกี่ยวกับยานพาหนะ
第3位 交通工具出现障碍
ความฝันเกี่ยวกับรถยนต์พัง หรือยานพาหนะเกิดมีปัญหาขณะขับขี่ ก็เป็นความฝันที่พบบ่อยมากอย่างหนึ่ง ซึ่งยานพาหนะมักเป็นตัวแทนของร่างกายผู้ฝัน และอาจเกี่ยวข้องถึงสภาพจิตใจด้วย ความฝันลักษณะนี้คล้าย ๆ กับเรื่องบ้านและสิ่งของภายในบ้าน สภาพของรถที่ปรากฏในฝันอาจเป็นตัวแทนของสิ่งที่ผู้ฝันรู้สึกและรับรู้ได้เกี่ยวกับตนเอง เช่น ในฝันคุณอาจขับรถหรูแต่เต็มไปด้วยปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ หรือสิ่งต่าง ๆ ภายในรถที่ขัดข้องไปหมด แบบนี้ผู้ฝันอาจกำลังรู้สึกว่าลึก ๆ แล้วตนเองไม่ได้ดูดีหรือมีความสุขดังที่แสดงออกมามากนัก ส่วนการฝันว่ายานพาหนะมีระบบการควบคุมที่ผิดปกติ อาจแสดงถึงความรู้สึกอ่อนแอ ไร้การควบคุมภายในตนเอง
此梦亦非常常见,交通工具象征着梦者的身体,甚至是精神状况。与第四种梦境类似,梦中车辆的状况代表了梦者对自身的所感所知。比如,梦中的你开着一辆豪车,不想车内却是问题累累,零部件全部损坏,梦者可能正深深地感觉到自己不够完美,或是并不如表面上的那么幸福。至于交通工具控制系统出现异常的梦境,反映了自主感觉薄弱,缺乏自制力的问题。

อันดับ 2 ทุกข์ทรมานจากการบาดเจ็บหรือความตาย
第2位 受伤或死亡的痛苦
ไม่ต้องกังวลว่าหากคุณตายในฝันแล้วจะส่งผลถึงชีวิตจริง เพราะหลายคนฝันว่าตายแล้วก็ยังมีชีวิตรอดมาเล่าให้เราฟัง ส่วนมากแล้วความฝันที่เกี่ยวกับความตาย มักสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงหรือสิ้นสุดวาระบางอย่างของช่วงชีวิต ซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งไม่ดีเสมอไป แต่บางครั้งการฝันว่าตายก็อาจเป็นตัวแทนของอารมณ์กังวลที่เริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ค่อยดีกำลังจะเกิดขึ้น การฝันว่าได้รับบาดเจ็บ เจ็บป่วย และตาย อาจหมายถึงการบาดเจ็บทางอารมณ์ ความกลัวที่จะถูกทำร้าย แต่ถ้าฝันว่าผู้ที่เจ็บป่วยหรือตาย เป็นคนรักหรือบุคคลสำคัญ จะแสดงถึงความกังวลว่าสิ่งสำคัญของคุณที่เกี่ยวข้องหรือมีอยู่ในบุคคลอื่นอาจสูญหายหรือถูกทำลายไป ถ้าฝันว่าตนเองกำลังจะตาย หมายถึง คุณรู้สึกว่าไม่อาจรับมือกับสถานการณ์หรือความหนักใจที่เกิดขึ้นได้ และไม่สามารถขอความช่วยเหลือหรือคำปรึกษาจากใครได้เลย
没必要担心梦中的死亡会体现在现实中,因为许多人都梦到死亡及逃脱后的生活。多数关于死亡的梦,往往与生命中某些事情的结局或变化相关,这并不代表事情总是坏事,但是,有时候梦到死亡也可能是担心会有某些不好的事情发生。梦到受伤疼痛,甚至死亡,或许反映了自己无法应对现况,内心沉重而焦虑,孤立无援的境遇。

อันดับ 1 ถูกไล่ล่าหรือถูกทำร้าย
第1位 被追捕或被谋害
ฝันร้ายแบบที่มีคนฝันกันบ่อยที่สุดคือการถูกบางสิ่งบางอย่างไล่ตาม หรือถูกผู้อื่นทำร้าย แม้จะมีฉากหลังหรือผู้ร้ายที่แตกต่างกันไป แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ ความฝันแบบนี้กระตุ้นให้มีการตอบสนองทางร่างกายให้วิ่งหนี บินหนี หรือต่อสู้ การที่ความฝันลักษณะนี้ค่อนข้างแพร่หลายและเกิดขึ้นบ่อย เพราะการหนีและการต่อสู้ เป็นปฏิกิริยาพื้นฐานของคนเราเมื่อต้องเผชิญกับอันตรายหรือความหวาดกลัว ดังนั้น ผู้ที่ฝันว่าถูกไล่ล่าหรือทำร้าย มักเกิดจากการที่จิตใจรู้สึกถึงความหวาดกลัว ความวิตกกังวลและปัญหาต่าง ๆ ซึ่งมักสะท้อนออกมาเป็นสิ่งที่ไล่ล่าเรา เพราะคุณกลัวว่าในที่สุดแล้วจะต้องจนมุม หรือต้องปะทะกับปัญหานั้นเข้าสักวัน
人们最常做的恶梦第一位,尽管故事背景与凶手不尽相同,可同样的是,这一类的梦境激发了梦者身体的应对潜能,使得梦者得以在梦中通过逃跑、飞行、战斗的方式进行逃生。这种梦较为广泛常见,由于逃跑和战斗是我们在面对危险和恐惧时的基本反应,所以,梦者梦到被追赶或被伤害,往往源自于内心中的恐惧、焦虑和各种问题,这些的种种则通过追赶我们的物体来体现,反映了梦者害怕最终会陷入困境,或是需要在某天正视问题。