Aff

สมัยนี้ดารากับข่าวศัลยกรรมเป็นของคู่กันเลย โดยเฉพาะยุคนี้ที่มีเทคโนโลยีเข้ามามากมาย ใครอยากจะสวย ขาว หน้าเรียว ก็เป็นเรื่องง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะ วันนี้ Sanook!Campus จะพาเพื่อนๆ ไปดูดาราขวัญใจ เหล่าดารา นางเอก ที่หน้าเป๊ะในปัจจุบัน ย้อนไปตั้งแต่สมัยเรียนเทียบกับปัจจุบัน ว่าหน้าตาจะเปลี่ยนไปแค่ไหน ใครสวยมาตั้งแต่แรก หรือใครมีพัฒนาการความสวยที่เพิ่มขึ้นบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ ^^
这个时代,明星和整容似乎是两个形影不离的话题,尤其是如今科技发展,谁想要变得漂亮、变白,都要比过去简单很多!今天,Sanook!Campus就带大家一起去看看现在花容月貌的女星们在学生时代的样子,比较看看,她们的长相有什么变化。有谁是从小就是美女,又有谁是越长越漂亮的。一起来看看吧~

Ann

สมัยนี้ดารากับข่าวศัลยกรรมเป็นของคู่กันเลย โดยเฉพาะยุคนี้ที่มีเทคโนโลยีเข้ามามากมาย ใครอยากจะสวย ขาว หน้าเรียว ก็เป็นเรื่องง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะ วันนี้ Sanook!Campus จะพาเพื่อนๆ ไปดูดาราขวัญใจ เหล่าดารา นางเอก ที่หน้าเป๊ะในปัจจุบัน ย้อนไปตั้งแต่สมัยเรียนเทียบกับปัจจุบัน ว่าหน้าตาจะเปลี่ยนไปแค่ไหน ใครสวยมาตั้งแต่แรก หรือใครมีพัฒนาการความสวยที่เพิ่มขึ้นบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ ^^
这个时代,明星和整容似乎是两个形影不离的话题,尤其是如今科技发展,谁想要变得漂亮、变白,都要比过去简单很多!今天,Sanook!Campus就带大家一起去看看现在花容月貌的女星们在学生时代的样子,比较看看,她们的长相有什么变化。有谁是从小就是美女,又有谁是越长越漂亮的。一起来看看吧~

Aump

สมัยนี้ดารากับข่าวศัลยกรรมเป็นของคู่กันเลย โดยเฉพาะยุคนี้ที่มีเทคโนโลยีเข้ามามากมาย ใครอยากจะสวย ขาว หน้าเรียว ก็เป็นเรื่องง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะ วันนี้ Sanook!Campus จะพาเพื่อนๆ ไปดูดาราขวัญใจ เหล่าดารา นางเอก ที่หน้าเป๊ะในปัจจุบัน ย้อนไปตั้งแต่สมัยเรียนเทียบกับปัจจุบัน ว่าหน้าตาจะเปลี่ยนไปแค่ไหน ใครสวยมาตั้งแต่แรก หรือใครมีพัฒนาการความสวยที่เพิ่มขึ้นบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ ^^
这个时代,明星和整容似乎是两个形影不离的话题,尤其是如今科技发展,谁想要变得漂亮、变白,都要比过去简单很多!今天,Sanook!Campus就带大家一起去看看现在花容月貌的女星们在学生时代的样子,比较看看,她们的长相有什么变化。有谁是从小就是美女,又有谁是越长越漂亮的。一起来看看吧~

Chompoo

สมัยนี้ดารากับข่าวศัลยกรรมเป็นของคู่กันเลย โดยเฉพาะยุคนี้ที่มีเทคโนโลยีเข้ามามากมาย ใครอยากจะสวย ขาว หน้าเรียว ก็เป็นเรื่องง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะ วันนี้ Sanook!Campus จะพาเพื่อนๆ ไปดูดาราขวัญใจ เหล่าดารา นางเอก ที่หน้าเป๊ะในปัจจุบัน ย้อนไปตั้งแต่สมัยเรียนเทียบกับปัจจุบัน ว่าหน้าตาจะเปลี่ยนไปแค่ไหน ใครสวยมาตั้งแต่แรก หรือใครมีพัฒนาการความสวยที่เพิ่มขึ้นบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ ^^
这个时代,明星和整容似乎是两个形影不离的话题,尤其是如今科技发展,谁想要变得漂亮、变白,都要比过去简单很多!今天,Sanook!Campus就带大家一起去看看现在花容月貌的女星们在学生时代的样子,比较看看,她们的长相有什么变化。有谁是从小就是美女,又有谁是越长越漂亮的。一起来看看吧~

koy

สมัยนี้ดารากับข่าวศัลยกรรมเป็นของคู่กันเลย โดยเฉพาะยุคนี้ที่มีเทคโนโลยีเข้ามามากมาย ใครอยากจะสวย ขาว หน้าเรียว ก็เป็นเรื่องง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะ วันนี้ Sanook!Campus จะพาเพื่อนๆ ไปดูดาราขวัญใจ เหล่าดารา นางเอก ที่หน้าเป๊ะในปัจจุบัน ย้อนไปตั้งแต่สมัยเรียนเทียบกับปัจจุบัน ว่าหน้าตาจะเปลี่ยนไปแค่ไหน ใครสวยมาตั้งแต่แรก หรือใครมีพัฒนาการความสวยที่เพิ่มขึ้นบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ ^^
这个时代,明星和整容似乎是两个形影不离的话题,尤其是如今科技发展,谁想要变得漂亮、变白,都要比过去简单很多!今天,Sanook!Campus就带大家一起去看看现在花容月貌的女星们在学生时代的样子,比较看看,她们的长相有什么变化。有谁是从小就是美女,又有谁是越长越漂亮的。一起来看看吧~

Tangmo Pattarathida

สมัยนี้ดารากับข่าวศัลยกรรมเป็นของคู่กันเลย โดยเฉพาะยุคนี้ที่มีเทคโนโลยีเข้ามามากมาย ใครอยากจะสวย ขาว หน้าเรียว ก็เป็นเรื่องง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะ วันนี้ Sanook!Campus จะพาเพื่อนๆ ไปดูดาราขวัญใจ เหล่าดารา นางเอก ที่หน้าเป๊ะในปัจจุบัน ย้อนไปตั้งแต่สมัยเรียนเทียบกับปัจจุบัน ว่าหน้าตาจะเปลี่ยนไปแค่ไหน ใครสวยมาตั้งแต่แรก หรือใครมีพัฒนาการความสวยที่เพิ่มขึ้นบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ ^^
这个时代,明星和整容似乎是两个形影不离的话题,尤其是如今科技发展,谁想要变得漂亮、变白,都要比过去简单很多!今天,Sanook!Campus就带大家一起去看看现在花容月貌的女星们在学生时代的样子,比较看看,她们的长相有什么变化。有谁是从小就是美女,又有谁是越长越漂亮的。一起来看看吧~

Toey

สมัยนี้ดารากับข่าวศัลยกรรมเป็นของคู่กันเลย โดยเฉพาะยุคนี้ที่มีเทคโนโลยีเข้ามามากมาย ใครอยากจะสวย ขาว หน้าเรียว ก็เป็นเรื่องง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะ วันนี้ Sanook!Campus จะพาเพื่อนๆ ไปดูดาราขวัญใจ เหล่าดารา นางเอก ที่หน้าเป๊ะในปัจจุบัน ย้อนไปตั้งแต่สมัยเรียนเทียบกับปัจจุบัน ว่าหน้าตาจะเปลี่ยนไปแค่ไหน ใครสวยมาตั้งแต่แรก หรือใครมีพัฒนาการความสวยที่เพิ่มขึ้นบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ ^^
这个时代,明星和整容似乎是两个形影不离的话题,尤其是如今科技发展,谁想要变得漂亮、变白,都要比过去简单很多!今天,Sanook!Campus就带大家一起去看看现在花容月貌的女星们在学生时代的样子,比较看看,她们的长相有什么变化。有谁是从小就是美女,又有谁是越长越漂亮的。一起来看看吧~

Yaya

สมัยนี้ดารากับข่าวศัลยกรรมเป็นของคู่กันเลย โดยเฉพาะยุคนี้ที่มีเทคโนโลยีเข้ามามากมาย ใครอยากจะสวย ขาว หน้าเรียว ก็เป็นเรื่องง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะ วันนี้ Sanook!Campus จะพาเพื่อนๆ ไปดูดาราขวัญใจ เหล่าดารา นางเอก ที่หน้าเป๊ะในปัจจุบัน ย้อนไปตั้งแต่สมัยเรียนเทียบกับปัจจุบัน ว่าหน้าตาจะเปลี่ยนไปแค่ไหน ใครสวยมาตั้งแต่แรก หรือใครมีพัฒนาการความสวยที่เพิ่มขึ้นบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ ^^
这个时代,明星和整容似乎是两个形影不离的话题,尤其是如今科技发展,谁想要变得漂亮、变白,都要比过去简单很多!今天,Sanook!Campus就带大家一起去看看现在花容月貌的女星们在学生时代的样子,比较看看,她们的长相有什么变化。有谁是从小就是美女,又有谁是越长越漂亮的。一起来看看吧~