很多人都知道,泰国的新年是宋干节,其特色活动是泼水。但是却鲜少人知道宋干节的由来,以及它背后科学依据及与之有关的传奇传说,一起来了解一下吧!

ประเพณีวันสงกรานต์ ประวัติความเป็นมาวันสงกรานต์
2014年宋干节:宋干节习俗 宋干节的由来


วันสงกรานต์ ประเพณีไทย
泰国节日:宋干节

สงกรานต์ซึ่ง เป็นประเพณีของประเทศไทย สงกรานต์เป็นคำสันสกฤต หมายถึง การผ่าน หรือ การเคลื่อนย้าย ซึ่งเป็นการอุปมาถึงการเคลื่อนย้ายของการประทับในจักรราศี...
宋干节是泰国的节日,“宋干”是梵文音译词,意指流逝,转变,用来特指黄道带十二宫的变换。

โดยการนับ ระยะเวลาที่เส้นทางของ ดวงอาทิตย์โคจรผ่านกลุ่มดาวฤกษ์จักราศีทั้ง 12 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มดาวราศีเมษ พฤษภ เมถุน กรกฎ สิงห์ กันย์ ตุลย์ พิจิก ธนูมังกร กุมภ์และ มีน การโคจร ผ่านกลุ่มดาวแต่ละกลุ่ม จะใช้ระยะเวลา ประมาณ 30 วัน เมื่อ ดวงอาทิตย์โคจรผ่าน กลุ่มดาว เหล่านี้ครบทั้ง 12 กลุ่ม ก็จะได้ระยะเวลา 1 ปี พอดี เป็นวิธีการนับเดือนที่ใช้กันใน ประเทศอินเดีย และกลุ่มประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจาก อินเดียเช่น ไทย พม่า เขมร ลาว เป็นต้น
以太阳运行经过12宫,即白羊座、金牛 座、双子 座、狮子 座、巨蟹座、处女座 、天秤座 、天蝎座 、射手座 、魔蝎座 、水瓶座 、双鱼座所需的时间计算,太阳每经过一个星座所需的时间大约为30天,绕完所有星座正好一年,这符合印度及受印度文化影响很深的东南亚国家,如泰国、缅甸、柬埔寨、老挝等国的月份记录方法。

วันมหาสงกรานต์ 13 เมษายน
 
4月13日,宋干节第一天

วันที่ 13 เมษายน เป็นวัน"มหาสงกรานต์" หรือ วันเริ่มต้นปีใหม่ ทั้งนี้เป็นเพราะเป็นจากช่วงเวลาที่ดวง อาทิตย์โคจรผ่านจากราศีมีนเข้าสู่ ราศีเมษนั้น โลกโคจรป็นมุมฉากกับดวงอาทิตย์ จึงมีกลางวันและกลางคืนยาวเท่ากันพอดี วันสงกรานต์เป็นวันทำบุญใหญ่ประจำปี มี 3 วันคือ วันมหาสงกรานต์หรือวันส่งท้ายปีเก่า (วันที่ 13 เมษายน) วันกลางหรือวันเนา (วันที่ 14 เมษายน) วันขึ้นปีใหม่ หรือวันเถลิงศก (วันที่ 15 เมษายน) 
4月13日是“大宋干”,即新年第一天,因为这一天太阳由双鱼座向白羊座行进,地球与太阳成直角,昼夜等长。宋干节是一年一度的大布施时间,为时三天,即4月13日的“大宋干”或称“辞旧日”、4月14日的“临界日”或称“新年日”和4月15日的“迎新日”。

ชาวต่างประเทศจะเรียกว่าเทศกาลนี้ว่า “สงครามน้ำ” สงกรานต์ เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณคู่มากับประเพณีตรุษ จึงมีการเรียกรวมกันว่า ประเพณีตรุษสงกรานต์ หมาย ถึงประเพณีส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่ คำว่าตรุษเป็นภาษาทมิฬ แปลว่าการสิ้นปี เมื่อวันสงกรานต์ตรงกับวันใดของแต่ละปี ซึ่งจะมีนางสงกรานต์ประจำวันนั้นๆ 
一些外国人把宋干节称为“水战节”。宋干节是泰国自古流传下来的传统新年,所以统称“宋干新年”以为辞旧岁、迎新春。“ตรุษ”是泰米尔语,意指年末,每年宋干节那一天,宋干女神将会出现。


ชื่อของนางสงกรานต์
宋干女神的名字

ชื่อของนางสงกรานต์มี ดังนี้ วันอาทิตย์ ชื่อนางทุงษะเทวี วันจันทร์ชื่อนางโคราคะเทวี วันอังคารชื่อนางรากษสเทวี วันพุธชื่อนางมณฑาเทวี วันพฤหัสชื่อนางกิริณีเทวี วันศุกร์ชื่อนางกิมิทาเทวี วันเสาร์ชื่อนางมโหธรเทวี
 
宋干女神的名字如下:星期天是同撒女神,星期一是空拉卡女神,星期二是巨人女神,星期三是蒙塔女神,星期四是几里尼女神,星期五是季米塔女神,星期六是马赫托女神


ตำนานนางสงกรานต์
关于宋干女神的传说

บุตรของเศรษฐีคนหนึ่งชื่อ ธรรมบาลกุมาร เป็นผู้ที่รู้ภาษานก เรียนไตรเพทจบ印度教吠陀经 เมื่ออายุเจ็ดขวบ เป็นอาจารย์บอก มงคลต่าง ๆ แก่มนุษย์ทั้งปวง ซึ่งในขณะนั้น โลกทั้งหลายนับถือท้าวมหาพรหมและกบิลพรหมองค์หนึ่งว่า เป็นผู้แสดงมงคลแก่มนุษย์ทั้งปวง เมื่อกบิลพรหมทราบ จึงลงมาถามปัญหาธรรมบาลกุมาร 3 ข้อ สัญญาไว้ว่า ถ้าแก้ปัญหาได้จะตัดศีรษะบูชา ถ้าแก้ไม่ได้จะตัดศีรษะธรรมบาลกุมารเสีย ปัญหานั้นว่า 
有一个富翁的孩子,名叫汤班固曼,通晓鸟语,通读印度吠陀经,七岁的时便能成为口述先生,给人类带来福祉。当时的人们普遍信仰梵天神,认为他能给人类带来福祉,所以当梵天知道汤班固曼的故事之后,就下凡来问了他三个问题,如果能答出,梵天就把自己的头割下来敬献给汤班固曼,要是答不出,就要割下汤班固曼头颅。这三个问题是:

ข้อ 1. เช้าราศีอยู่แห่งใด
 
第一,早晨太阳在哪里

ข้อ 2. เที่ยงราศีอยู่แห่งใด
第二,正午太阳在哪里

ข้อ 3. ค่ำราศีอยู่แห่งใด
 
第三,晚上太阳在哪里

ธรรมบาลขอผลัด 7 วัน ครั้นล่วงไปได้ 6 วัน ธรรมบาลกุมารก็ยังคิดไม่ได้ จึงลงจากปราสาทไปนอนอยู่ใต้ต้นตาลสองต้น มีนกอินทรี 2 ตัวผัวเมียทำรังอาศัยอยู่บนต้นตาลนั้น ครั้ง เวลาค่ำนางนกอินทรีจึงถามสามีว่า พรุ่งนี้จะได้อาหารแห่งใด สามีบอกว่า จะได้กินศพธรรมบาลกุมาร ซึ่งท้าวกบิลพรหมจะฆ่าเสีย เพราะทายปัญหาไม่ออก นางนกถามว่า ปัญหานั้นอย่างไรสามีจึงบอกว่า ปัญหาว่าเช้าราศีอยู่แห่งใด เที่ยงราศีอยู่แห่งใด ค่ำราศีอยู่แห่งใด นางนกถามว่า จะแก้อย่างไร สามีบอกว่า เช้าราศีอยู่หน้า มนุษย์ทั้งหลายจึงเอาน้ำล้างหน้า เวลาเที่ยงราศีอยู่อก มนุษย์ทั้งหลายจึงเอาเครื่องหอมประพรมที่อก เวลาค่ำราศีอยู่เท้า มนุษย์ทั้งหลายจึงเอาน้ำล้างเท้าครั้งรุ่งขึ้นท้าวกบิลพรหมมาถามปัญหา ธรรมบาลกุมารก็แก้ตามที่ได้ยินมา
汤班固曼要求给他7天时间,到了第六天的时候,他还没想出来,于是离开王宫,躺倒两颗棕榈树的下面,树上有公、母两只老鹰在此安家,傍晚的时候,母鹰问公鹰说:“明天吃什么?”公鹰说:“明天吃汤班固曼的尸体,因为他无法回答梵天的问题,梵天要杀了他。”母鹰又问:“什么问题?”公鹰回答:“早晨太阳在哪里?正午太阳在哪里?晚上太阳在哪里?”母鹰问道:“这怎么答?”公鹰说:“早上太阳在脸上,所以人们才会洗脸,正午太阳在胸前,人们才在胸前喷香水,晚上太阳在脚上,所以人们才洗脚。”第二天,梵天来要答案,汤班固曼将自己所听到的复述了一遍

ท้าวกบิลพรหมจึงตรัส เรียกเทพธิดาทั้ง 7 อันเป็นบริจาริกาพระอินทร์มาพร้อมกัน บอกว่า เราจะตัดศีรษะบูชาธรรมบาลกุมาล ศีรษะของเราถ้าจะตั้งไว้บนแผ่นดินไฟก็จะไหม้ทั่วโลก ถ้าจะทิ้งขึ้นบนอากาศ ฝนก็จะแล้ง ถ้าจะทิ้งไว้ในมหาสมุทรน้ำก็จะแห้ง
这时,梵天叫来七个女儿,对她们说:“现在我要把自己的头颅割下来敬献给汤班固曼,如果我的头颅落地,世界将烧成一片火海;如果飘在空中,天将大旱;如果抛入大洋,海水将干涸。”

ธิดาทั้งเจ็ดเอาพานมารับศีรษะ แล้วก็ตัดศีรษะส่งให้ธิดาผู้ใหญ่ นางจึงเอาพานมารับพระเศียรบิดาไว้ แล้วแห่ทำประทักษิณ รอบเขาพระสุเมรุ 60 นาที จากนั้นเชิญไปประดิษฐานไว้ในมณฆปถ้ำคันธุลีเขาไกรลาศ บูชาด้วยเครื่องทิพย์ต่าง ๆ ครั้งถึงครบกำหนด 365 วัน โลกสมมติว่า ปีหนึ่งเป็นสงกรานต์นางเทพธิดาเจ็ดองค์ ผลัดเวรกันมาเชิญพระเศียรท้าวกบิลพรหม ออกแห่ประทักษิณเขาพระสุเมรุทุกปี แล้วกลับไปเทวโลก
七个女儿找来了托盘,将头颅放在上面,然后由大女儿托着,按照顺时针方向绕梅鲁山走一圈,功60分钟,之后放在宝盒里并安放在克莱拉山的山洞中,以仙物供奉,每过365天,也就是一年,由七个女儿轮流将父亲的头颅请出,绕梅鲁山转一圈,然后放回原处。


ความสำคัญของวันสงกรานต์
宋干节的意义

พิธีสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ยึดถือปฏิบัติมาแต่โบราณ ช่วงวันสงกรานต์จึงเป็นวันแห่งความเอื้ออาทร ความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อกันทั้งครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปสู่สังคมในวงกว้าง และมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนทัศนคติ และความเชื่อส่วนนั้นไปและ ในความเชื่อดั้งเดิมที่ใช้สัญลักษณ์เป็นองค์ประกอบหลักในพิธี ได้แก่ การใช้น้ำเป็นตัวแทน แก้กันกับความหมายของฤดูร้อน ขอพรจาก บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย รวมทั้งแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพบุรุษ ที่ล่วงลับไปแล้ว ด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ การสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน ได้แก่ การร่วมกันทำบุญให้ทาน การก่อพระเจดีย์ทรายและเป็น การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การเล่นสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงร่วมกัน นอกจากนี้ ยังสร้างความรู้สึกผูก พันกลมเกลียวต่อบุคคลในสังคมเดียวกัน และสร้างความรู้สึกหวงแหนในสาธารณสมบัติของสังคม
宋干节习俗由来已久。宋干节是家族、社区、社会和宗教广施善心、爱心的节日。但是现如今的宋干节所涉及的范围更广,信仰也有所变化,如以前只是以水作为象征,来化解夏季的炎热,以及向父母亲、祖父母、外祖父母祈福,并举行仪式向已逝去的先祖表达敬意;为了密切社区关系,团结互助,如大家一起布施,堆沙塔,这是为了保护宗教文化,此外,还会举行热闹的泼水活动。这些都是为了建立良好的社会关系,唤起人与人之间的感情。

เวลาได้เปลี่ยนไป ผู้คนได้มีการเคลื่อนย้ายที่อยู่เข้าสู่เมืองใหญ่ๆ และจะถือเอาวันสงกรานต์เป็นวัน “กลับบ้าน” ทำให้การจราจรคับคั่งในช่วงวันก่อนสงกรานต์ วันแรกของเทศกาล และวันสุดท้ายขอเทศกาล นอกจากนี้ เทศกาลสงกรานต์ยัง ถูกใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งต่อคนไทย และต่อนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ปัจจุบันนี้เทศกาลสงกรานต์มีพัฒนาการและมีแนวโน้มว่าได้มีการเสริมจนคลาด เคลื่อนบิดเบือนไป เกิดการประชาสัมพันธ์ในเชิงการท่องเที่ยวว่าเป็น ‘Water Festival’ เป็นภาพของการใช้น้ำเพื่อแสดงความหมายเพียงประเพณีการเล่นเท่านั้น
随着时代的变迁,人们开始涌进大都市,并将宋干节视作“返乡日”,使得宋干节前后及宋干节第一天的交通拥堵不堪。此外,宋干节提倡旅游,不论是对泰国人还是外国人。如今,宋干节越发向着扭曲的方向发展,被大力宣传为“泼水节”,其仅剩的仪式就是“玩水”


ทำบุญตักบาตร
布施

วันมหาสงกรานต์ ประชาชนจะลุกขึ้นมาตอนเช้าเพื่อที่จะจัดเตรียมอาหาร ไปตักบาตรถวายพระ พอจัดเตรียมอาหารเสร็จก็จะ บรรจงลงภาชนะมีถ้วยโถโอชามที่สวยงาม แล้วเอาวางเรียงลงในถาด เพื่อนำไปทำบุญตักบาตรและเลี้ยงพระประจำหมู่บ้านของตน เรื่องการแต่งตัว จะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่สะอาดสวยงามมิดชิดเหมาะแก่การไปวัดของชาวบ้าน
“大宋干”这一天,人们起得很早,并开始准备布施的食物,准备好之后,放入精致的碗碟中,之后在托盘上摆好,带到所在地的寺庙中布施斋僧,这一天,人们着装得体,穿的很漂亮。


ก่อพระเจดีย์ทราย
堆沙塔

ในสมัยก่อนทีเรื่องเล่าขานกันว่าทุกคนเมื่อเข้าวัดมาแล้วเวลาเดินออกจากวัดจะมีเม็ดทรายติดเท้าออกไปด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการเติมเต็มจึงมีการขนทรายเข้าวัดหรือการก่อพระเจดีย์ทรายนั้นเองแต่ถึงอย่างไรแล้วการก่อพระเจดีย์ทรายก็เป็นเพียงกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมกันทำเพราะ ตอนเย็นๆชาวบ้านก็จะพากันไปที่ท่าน้ำแล้วขนทรายกันมาคนละถังเพื่อนำทรายมาก่อเป็นพระเจดีย์ นั่นถือว่าเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่จะให้ชาวบ้านมีความสามัคคีกรมเกลียวเพราะเมื่อขนทรายเข้าวัดแล้วทรายก็จะล้นวัดพระสงฆ์ก็จะนำทรายที่ชาวบ้านขนมานำไปคืนสู่แม่น้ำดังเดิมเพราะไม่รู้จะเก็บไว้ทำอะไรเพราะฉะนั้นแล้วเวลาขนทรายเข้าวัดควรจะขนเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นพอเพราะจะสร้างความลำบากให้พระเณรในภายหลัง
传说,每一个进入寺庙的人,出来的时候脚上都会粘着沙子,所以为了填补寺里的沙子,才有人从寺外运来沙子,或者堆沙塔,,但是,不管怎样,堆沙塔仅仅是一项活动,使得人们有机会参与佛事活动。傍晚时分,人们就会来到河边,每人提来一桶沙子,然后堆沙塔,这也算是团结民众的一项活动。但是,从寺外运来沙子时,应该少运点,因为沙子堆在寺里,没有任何用处,沙弥们就要把它运回河中,所以,多运沙子只会给僧人们带来不便。


ปล่อยนกปล่อยปลา
放生

การปล่อยนกปล่อยปลาในวันมหาสงกรานต์ถือว่าทำกันอาจจะเป็นประเพณีเลยทีเดียวเพราะนั่นถือว่าเมื่อเข้าวัดมาแล้วก็ต้องทำบุญโดยการปล่อยนกปล่อยปลา ถ้าถือตามความเชื่อแล้วอานิสงส์ในการปล่อยนกปล่อยปลาถือว่ามีมากเลยทีเดียว แล้วแต่ใครจะอธิฐานแบบไหนเพราะการให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ที่ถูกจับมาทรมานถือว่าได้บุญมากเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยถ้าถึงวันสงกรานต์จะเห็นประชาชนปล่อยนกปล่อยปลา
大宋干那一天放生可以说是宋干节的一项仪式,因为入了寺庙就要通过放生来行善。人们坚信,无论许什么愿望,放生都是难能可贵的美德,因为将让被囚禁的动物们重获新生是功德无量的事情。所以,宋干节看到人们放生就不足为奇了。

สรงน้ำ รดน้ำ และสาดน้ำ
给佛像举行滴水礼、滴水仪式、洒水礼

การสรงน้ำพระพุทธรูป มีดอกไม้ ธูปเทียน ไปบูชา แล้วเอาน้ำอบไปประพรมที่องค์พระ ทำเป็นสังเขป พอเป็นพิธีว่าได้แสดงความเคารพบูชาและสรงน้ำท่านในวันขึ้นปีใหม่แล้ว เมื่ออัญเชิญพระพุทธรูปมา ก็มีการแห่แหนกันอย่างสนุกสนาน สรงน้ำพระพุทธรูปแล้วก็มีการสรงน้ำพระสงฆ์ โดยมากมักเป็นสมภารเจ้าวัดเป็นการสรงน้ำจริงๆ
给佛像举行滴水礼时有鲜花、香烛,然后用香水滴在佛像身上,以示敬重。有时请佛,也会有很热闹的游行仪式,为佛像举行洒水礼,这主要由寺里的方丈来实行。

本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎指正。