กบในกะลาครอบ

กบในกะลาครอบ
椰壳里的青蛙,相当于中国的井底之蛙,比喻见识短浅,思路狭窄的人。

กระต่ายตื่นตุม

กระต่ายตื่นตุม
大惊小怪,形容对没有什么了不起的事情过分惊讶。

กระต่ายหมายจันทร์

กระต่ายหมายจันทร์
比喻地位低的男人喜欢比自己地位高的女人,癞蛤蟆想吃天鹅肉。

ผัดวันประกันพรุ่ง

ผัดวันประกันพรุ่ง
今日工作明日做,形容有拖延症的人。

ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่

ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่
比喻互相知道彼此的秘密。

ขนหน่าแข่งไม่ร่วง

ขนหน่าแข่งไม่ร่วง
形容财大气粗的男人。

 

 点击查看更多此系列文章>>