ตราประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
清迈大学校徽

ตราประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นรูปช้างชูคบเพลิงมีสุภาษิตเป็นภาษาบาลีว่า “อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา” อยู่ในกรอบเส้นรอบวงด้านบนและคำว่า “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2507” อยู่ด้านล่างตรงกลาง ระหว่างข้อความทั้งสองนี้ มี “ดอกสัก” คั่นกลางปรากฏอยู่ ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ซึ่งมีความหมายดังนี้
清迈大学的校徽图案是举着火炬的大象,上面是巴利文俗语“อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา”,下面印着“清迈大学佛历2507”文字中间左右两边有柚木花,寓意如下:

• ช้าง เป็นสัตว์ที่มีคุณค่าสูงมากในภาคเหนือ จึงถือเป็นสัญลักษณ์ของภาคเหนือ
大象:大象是泰北宝物,是北部的象征

• การก้าวย่างของช้าง หมายถึง ความเจริญก้าวหน้า ไม่หยุดยั้ง
大象迈步:不断进步,永不止步

• คบเพลิง หมายถึง ความสว่างไสวแห่งปัญญาและวิชาการ
火炬:智慧和知识的光芒

• รัศมี 8 แฉก หมายถึง คณะทั้ง 8 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะจัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์ในการ จัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
八束光:建校时开设的八个学院

• พุทธสุภาษิต “อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา” มีความหมายว่า บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตน
佛教教义“อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา”:意为人才需要培养

• ดอกสัก ปรากฏอยู่ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ซึ่งถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีค่าและมีความอุดมสมบูรณ์ในภาคเหนือ ดอกสักเป็นดอกไม้ขนาดเล็กและอยู่ในพวงใหญ่ มีสีขาว เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร มีกลีบดอก 6 กลีบ
柚木花:左右两边都有,柚木是泰国北部非常有价值的树种,而柚木花花小轴大,白色,中轴直径约为1厘米,有六片花瓣。


ตราประจำมหาวิทยาลัยกรุงเมพ
曼谷大学校徽

มหาวิทยาลัยกรุงเทพใช้รูปเพชร เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยมาโดยตลอดตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้ง แต่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบมาแล้วหลายครั้ง ปัจจุบัน (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548) มีการเปลี่ยนแปลงตรามหาวิทยาลัยใหม่ แต่ยังคงเป็นรูปเพชร ซึ่งออกแบบให้มีลักษณะความทันสมัยมากขึ้น และเพิ่มเติมสีสัน เพื่อให้สื่อความหมายต่างๆ มากขึ้นด้วย
曼谷大学的校徽自建校开始就使用钻石图案,但是已经经过多次调整,现在的校徽是自2005学年随着新校区建立开始使用的,但是还保留钻石图案,只是让它更加具有时代性,更富色彩,及蕴含更加丰富的寓意。

ที่มาของตรามหาวิทยาลัยรูปเพชรนั้น แท้จริงแล้ว มีที่มาจากชื่อผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยคือ สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ คำว่า สุรัตน์ แปลว่า แก้วอันประเสริฐ ซึ่งก็คือ เพชร นั่นเอง การนำเพชรมาเป็นตรามหาวิทยาลัย จึงเป็นการให้เกียรติ และเป็นการระลึกถึงผู้ก่อตั้งสถาบันการศึกษาแห่งนี้นั่นเอง นอกจากนั้น เพชรยังสื่อความหมายถึงคุณค่า และความแข็งแกร่ง และมหาวิทยาลัย เปรียบเสมือนสถานที่เจียระไนนักศึกษา ให้กลายเป็นเพชรที่มีเกียรติ มีคุณค่า มีความมั่นคงแข็งแกร่ง และเป็นที่ยอมรับในสังคม
钻石校徽的由来其实是与曼谷大学的创始人สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์的名字有关,สุรัตน์意为神圣的宝石。用宝石作为校徽,以表达对曼谷大学创始人的尊敬与缅怀。此外,钻石还意味着价值、坚硬,校园就好比雕琢宝石的磨石器,使宝石更具价值,更坚硬,从而得到社会的认可。

本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎指正。

点击查看更多泰国大学校徽
泰国校徽解读篇:法政大学和农业大学