泰国是一个典型的佛教国家,寺庙林立,多得数不胜数,随处可见的大大小小的寺庙是泰国的一大特色,也是泰国民众的心灵寄托,位于曼谷唐人街附近的三友寺虽不像玉佛寺,卧佛寺等大寺庙有名,但是也深受泰国人景仰。

วัดไตรมิตรวิทยาราม ตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภาพไทย-จีน แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ เป็นวัด เป็นเรือนไม้ มีชื่อเดิมว่า "วัดสามจีน" เข้าใจกันว่า ชาวจีน 3 คนร่วมกันสร้างพระอารามเพื่อเป็นวิหารทานการบุญ
Wittayaram三友寺位于曼谷市Samphantawong区dlad noi大道中泰友谊路,属木质建筑,原名“三华人寺”相传是三个华人在这里建的功德堂。

ในปีพุทธศักราช 2477 พระมหากิ๊ม สุวรรณชาต ผู้รักษาการในหน้าที่เจ้าอาวาสเป็นผู้ริเริ่มปรับปรุงวัด ต่อมาในปีพุทธศักราช 2480 ได้รับอนุมัติจากมหาเถรสมาคมให้ปรับปรุงสภาพวัดให้ดีขึ้น ปีพุทธศักราช 2482 พ่อค้าประชาชน คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันปฏิสังขรณ์และเปลี่ยนนามใหม่ เป็นชื่อ วัดไตรมิตรวิทยาราม ซึ่งมีความหมายว่า เพื่อน 3 คนร่วมกันสร้างวัดนี้ ประกอบกับวัดเป็นที่ตั้งโรงเรียนปริยัติธรรมและโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยของรัฐบาลอยู่ภายในบริเวณของวัด
1934年,该寺的方丈พระมหากิ๊ม สุวรรณชาต开始重修三友寺;1937年,僧侣协会批准三友寺进行整修,面貌焕然一新。并更名为“วัดไตรมิตรวิทยาราม”意为“三个好友共同创办的寺庙”,寺里有公立圣经学校和金佛学院。

พระพุทธทศทลญาณ
智慧佛

พระพุทธทศทลญาณ พระประธานในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ปูนปั้นลงรักปิดทอง ประชาชนทั่วไปเรียกว่า “หลวงพ่อโต” บ้าง “หลวงพ่อวัดสามจีน” มีประชาชนมาบนบานกันเสมอ ๆ ด้วยพวงมาลัยดอกมะลิ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เคยทรงเสด็จพระราชดำเนินมานมัสการ และได้ตรัสยกย่องว่า เป็นพระพุทธรูปที่มีพระพุทธลักษณะงดงามยิ่งนัก
智慧佛位于正佛堂,以石灰雕塑而成,表面贴金箔,泰国民众有称其为“大佛”的,也有成为“三华人佛”的,经常会有民众带着花环前来上香,五世王朱拉隆功大帝也曾来祭拜, 并赞美道:这尊佛像极具佛家之美感!

พระสุโขทัยไตรมิตร
三友寺素可泰佛像

สิ่งสำคัญของวัด คือ พระสุโขทัยไตรมิตร เป็นพระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดและได้รับการบันทึกในหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสส์ พระพุทธรูปทองคำองค์นี้มีหน้าตั้งกว้าง 3.01 เมตร สูง 3.91 เมตร องค์พระสามารถถอดได้ 9 องค์ จากฐานองค์พระขึ้นไปเนื้อทองบริสุทธิ์ 40% พระพักตร์มีเนื้อทอง 80% ส่วนพระเกศมีน้ำหนัก 45 กิโลกรัม เป็นเนื้อทองบริสุทธิ์ 99.99%
三友寺最有名的是素可泰佛像,是被写入吉尼斯世界纪录的最大金佛像。这尊佛像宽3.01米,高3.91米,佛像分为九部分,从底部有40%的含金量,脸部有80%的含金量而头部含金量则高达99.99%

สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสุโขทัย ปางมารวิชัย เข้าใจว่า เดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้อัญเชิญพระพุทธรูปมาจากเมืองเหนือเพื่อนำมาประดิษฐานยังวัดสำคัญ พระพุทธรูปที่เชิญมามีจำนวนมาก ทำให้ดูแลไม่ทั่วถึง ขุนนางผู้หนึ่งจึงแอบเอาปูนไล้พระพุทธรูปทองคำแล้วนำมาไว้ยังวัดที่ตนสร้าง จนได้อันเชิญมาไว้ที่วัดพระยาไกร ต่อมาบริษัท อี๊สต์เอเชียติ๊ก ได้ขอเช่าที่วัด (ซึ่งขณะนั้นเป็นวัดร้างแล้ว) เป็นโรงเลื่อยจักร จึงได้อัญเชิญไว้ที่ข้างพระเจดีย์และปลูกเพิงสังกะสีมุงเป็นหลังคากั้นไว้อย่างหยาบ ๆ หลังจากนั้นเป็นเวลาเกือบ 20 ปี เมื่อพระอุโบสถและพระวิหารหลังใหม่สร้างเสร็จจึงได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐาน แต่ในระหว่างการเคลื่อนย้ายปูนที่หุ้มองค์พระกระเทาะออก จึงทำให้เห็นองค์พระข้างในเป็นทองคำ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2498
据推测,这尊佛像始建于素可泰时期,先前安放在素可泰舍利寺,曼谷王朝一世王时期,被搬来曼谷,以便放在重要的寺庙中,但是当时迁来的佛像很多,顾不过来,于是,有一个贵族趁机用石灰把这尊金佛像粉刷,然后运来自己建造的Wrayakrai寺。后来,EastAsiatique公司租用该寺(当时已经变成破庙)作为锯木厂并将这尊佛像移到旁边的佛塔旁,用锌瓦简单支起棚子遮掩,过了大约20年,新的佛堂建成之后,才又安放在佛堂中。但是,1955年5月25日,在搬动的过程中,贴在佛像身上的石灰脱落,人们才知道佛像里层是纯金打造。

本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎指正。

了解更多泰国寺庙:
泰国那些事——泰国寺庙

泰国旅游景点介绍:玉佛寺

曼谷卧佛寺古石碑列世界遗产