สิ่งควรทำและไม่ควรทำ
应做与不应做

DO

๑. เมื่อมีคนไหว้ท่าน ท่านควรไหว้ตอบ
1.当有人向你行合十礼,你必须回以合十礼。

๒. ก้มหลังน้อย ๆ เมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่
2.当和年长的人擦身而过时,弯腰行礼。

๓. ใช้มือขวารับและส่งของ
3.用右手递接东西。

๔. รวบช้อนส้อมเสีย เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้ว
4.用餐完毕后将叉勺一起放在盘子上。

๕. เมื่อเข้าบ้าน ถอดรองเท้า แต่ไม่จำเป็นต้องถอดถุงเท้า
5.进房间要脱鞋,但不必脱袜子。

๖. เดินค่อย ๆ
6.步伐匀称。

๗. ปิดประตู หน้าต่างค่อย ๆ
7.关门关窗小心轻声。

๘. ยืนขึ้นเมื่อครูเข้าห้องเรียน
8.老师进教室时要起立。