DON'T

๑. อย่าใช้เท้าเล่นกับผู้อื่น
1.不要用脚和别人开玩笑。

๒. อย่าใช้เท้าชี้ หรือเตะของส่งให้ผู้อื่น
2.不要用脚指东西或者把东西踢给别人。

๓. อย่าเหยียดเท้าไปทางผู้ใหญ่
3.不要把脚伸向年长者。

๔. อย่านั่งไขว่ห้าง หรือเอาเท้าวางบนโต๊ะ
4.坐的时候不要翘二郎腿或把脚放桌子上。

๕. อย่านั่งสูงกว่าผู้ใหญ่
5.不要比年长的人坐得高。

๖. อย่าจับหัวผู้อื่น
6.不要碰别人的头。

๗. อย่าส่งของหรือหยิบของข้ามหัวผู้อื่น
7.不要在别人的脑袋上方传接东西。

๘. อย่าเดินกินขนม หรืออาหาร
8.不要边走边吃。

๙. อย่าเดินนำหน้าผู้ใหญ่
9.不要走在年长的人的前面。

๑๐. อย่าเท้าสะเอว หรือเอามือไพล่หลัง
10.不要双手叉腰或者反剪背后。

๑๑. อย่าตักอาหารทีละมาก ๆ
11.不要盛太多的食物在盘子里。

๑๒. อย่าเลียนิ้ว
12.不要舔手指。

๑๓. อย่าแสดงความรักในที่สาธารณะ
13.不要在公共场合秀恩爱。

๑๔. อย่าถูกเนื้อต้องตัวผู้หญิงที่ท่านไม่รู้จักดี
14.不要碰触你不熟悉的女性。

 

本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎指正。