1、พถติกรรม
1、行为

2、ท่าทาง
2、举动

3、วิ่ง
3、跑

4、นอน
4、睡

5、ตื่ม
5、喝

6、หมดแก้ว
6、干杯

7、บิน
7、飞

8、เดินทาง
8、走路

9、นั่ง
9、坐

10、กระโดด
10、跳跃

11、ขี่
11、骑

12、กอด
12、抱

13、ยิ้ม
13、笑

14、หัวเราะ
14、大笑

15、ร้องให้
15、哭

16、กิน
16、吃

17、อาบน้ํา
17、洗澡

18、เล่น
18、玩

19、ฟัง
19、听

20、ดู
20、看

21、มา
21、来

22、ไป
22、去

23、คิดถึง
23、想念

24、ปล่อย
24、放

25、ตัด
25、剪

26、โทร
26、打(电话)

27、ส่ง
27、送

28、ซื้อ
28、买

29、สวม
29、穿(衣服)

30、ซัก
30、洗

31、ถาม
31、问