ทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้ว
万事已注定

พี่เอ๋เห็นด้วยไหมกับคำว่า “ทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้ว”
有人问我赞不赞同“万事已注定”这句话
  

มีบางอย่างถูกกำหนดไว้ เช่น คนบินไม่ได้ โยนของไปกลางอากาศมันจะตกลงมา ดอกไม้พอบานแล้วจะเหี่ยว พอหิวแล้วเราจะต้องกิน สิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติที่ต้องเป็นไป แต่ลางอย่างเราก็กำหนดได้เอง กระทั่งสิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้วมนุษย์ก็ยังเปลี่ยนแปลงมันได้
有些事是已经注定了的,比如,人不会飞,把东西扔到空中它就会掉下来,花儿开到一定程度就会凋谢,我们饿了就会去吃。这些东西是必然的,但有时候我们可以自己决定,并且有些已经注定了的事物我们也还是可以改变。

คนบินไม่ได้--แต่มีเครื่องบิน เครื่องร่อน บอลลูนได้
人不能飞,但是创造出了飞机,滑翔机和气球

ของต้องตกลงมา--แต่มีลูกโป่งเป็นข้อยกเว้น
事物都会掉下来,但是气球是例外

ดอกไม้บานแล้วจะเหี่ยว--คนก็ยังมีวิธีเก็บรักษาดอกไม้เอาไว้ แถมยังทำดอกไม้พลาสติกเลียนแบบ
花儿开了就会谢,人们还是有办法保存鲜花,并且做出塑料仿花

กฏของธรรมชาตินั้นถูกกำหนดมาแล้ว แต่คนเราก็กำหนดชีวิตในส่วนของตัวเองได้เช่นกัน เอนง่ายๆวันี้ฝนตก(เราห้ามฝนไม่ได้) แต่เรามีสิทธิ์เลือกว่าเราจะสั่งอยู่กับบ้านหรืกางร่มเดินออกไปเที่ยว
自然规律是不可更改的,但是我们也还是能自己做某些决定,比如简单来说,今天下雨(我们没能力阻止下雨)但是我们有权利选择当下雨的时候我们是坐在家里还是撑着伞走出去玩。

词汇

กำหนด 规定   โยน 扔、抛   เครื่องร่อน 滑翔机   บอลลูน 气球

เหี้ยว 枯萎    พลาสติก 塑料   เลียนแบบ 模仿     สิทธฺิ์ 权利

本文内容选自《ฝนกล้วยให้เป็นเข็ม》,作者นิ้วกลม,文中泰语翻译为沪江泰语原创,转载请注明出处。