เบอร์5 เค้าว่าบ้าพลัง 5号,他是力量风暴

เก็บตกประเพณีหนึ่งเดียวในโลก การแข่งขัน "วิ่งควาย" จ.ชลบุรี ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 143 วานนี้ (7 ต.ค.) มีการแข่งวิ่งควายเร็ว และประกวดควายสวยงาม โดยมีนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เข้าร่วมงานคึกคัก
作为世界上独一无二的节日,泰国春武里府的赛牛比赛昨天已经是举办的第143次了,在这里比速度,也比美貌,因此吸引了国内外游客来参加这一热闹的盛会。

知识小补充:

赛牛节

赛牛节是泰国春武里府的特色风俗节日,并且已经有一百多年的历史,该节在每年泰历的11月14或者出夏节前一天举行。举办该节一方面是泰国人民希望能够补偿牛一直以来辛苦的劳作,让牛在这些劳作之后得到休息,另一方面是为了表达对牛在农业耕作方面帮助的感恩与报答。最后泰国人也借此机会在农忙后娱乐身心,联络彼此感情。

ดูชัดๆ...ใครมาวิน看清楚了,谁会赢

วิ่งอย่างแรง แต่หน้า(ควาย)นิ่งมาก蹄下生风,(牛)脸上很淡定

วิ่งอย่างแรง แต่หน้า(ควาย)นิ่งมาก蹄下生风,(牛)脸上很淡定

พร้อมแล้ว ไป!!!准备好了 走!!!

เส้นชัยอยู่ตรงหน้าไม่ไกร终点就在不远的前面