ภาคกลางเป็นดินแดนที่ราบลุ่มซึ่งมากมายด้วยท้องนาและเรือกสวน พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ สมฉายา "อู่ข้าวอู่น้ำของประเทศไทย"

泰国中部地区是非常低洼的平原,同时也有很多田地和种植园,因其丰富的植被和富饶的谷物产量被称作“泰国的鱼米之乡”。

มีโบราณสถานมากมาย บ่งบอกถึงการเป็นเมืองเก่าแสนรุ่งเรือง ซึ่งส่งต่อประเพณีวัฒนธรรมงดงามมาจนถึงทุกวันนี้ อีกทั้งยังมีภาพวิถีชีวิตสงบง่าย ชวนให้ไปเยือนในทุกฤดูกาล  และอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวในภาคกลางทั้ง 19 จังหวัด

中部地区还有许多名胜古迹,表明了这一地区曾拥有十分繁荣的古老城市,正是它们将绚丽多彩的传统文化传承至今,同时也保留了安逸的生活方式;距离曼谷也不是很远,无论在哪个季节都是十分诱人的旅游胜地。特别是对喜欢步行的旅行者来说,中部的19个府是很好的选择。

ซึ่งมีแหล่งท่องเทียวที่น่าสนใจมากมาย สนุก! ท่องเที่ยว ได้คัดสรรสถานที่ท่องเที่ยวทั่วภาคกลางมาให้ชมแบบจัดเต็ม!! ชอบที่ไหนก็ลิสต์ไว้ แล้วชวนกันไปเที่ยวแบบสนุกๆ ในช่วงวันหยุดได้เลย 

这些旅游胜地都是非常的好玩的哦,如果有非常感兴趣非常想去的地方,就赶紧列个表格记下吧!然后在假期的时候约上小伙伴们一起去玩耍吧!

 

词解析:

第一段:

ฮิต(heat)热门的;受欢迎的;很流行 →补充:ฮิตเมืองจีน中国热  ฮิตเพลง流行歌曲

ภาคกลาง中部地区     สวยสะเด็ด美极了;壮观   สุดๆ最

ดินแดน领土;区域     ที่ราบ平原      ลุ่ม低洼    ซึ่ง的;它;代词

ท้องนา田间     เรือกสวน种植园        พืชพันธุ์ 植被    ธัญญาหาร 粮食;谷物

อุดมสมบูรณ์富饶;丰富;肥沃         สม合适;适宜   ฉายา绰号;外号

อู่ข้าวอู่น้ำ鱼米之乡;天府之国

第二段:

แสน数词:十万;副词:十分;极其            รุ่งเรือง繁荣;昌盛;发达

ประเพณี传统      ส่งต่อ传送;传承               วัฒนธรรม文化

งดงาม绚丽的;华丽的      วิถีชีวิต生活方式    สงบ安定;宁静

ฤดูกาล季节                     มากนัก十分         สำหรับ相宜;适合

第三段:

น่าสนใจ感兴趣     ลิสต์表格     ช่วงวันหยุด假期