1. อิอิ 嘤嘤嘤      โฮะๆ 嚯嚯嚯      เหอๆ 嘿嘿嘿   
ฮ่ะๆ 哈哈哈         คิคิ 可可可       ว่ะฮะฮ่ะ 哇哈哈
这些根据发音拼出来的词汇,是非常实用的网络聊天卖萌笑,中文里大家也很喜欢用这些词吧,快点记下来!
 
2.ยิ้ม 微笑;笑(主要形容人的面容)
ยิ้ม衍生出来的关于“笑”的词语有:
 
ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ 乐不可支           ยิ้มแฉ่ง 喜颜悦色;笑容满面
ยิ้มแห้งๆ 尴尬地笑                     ยิ้มเเป้น 满面春风
ยิ้มเยาะ 冷笑;嘲笑                   ยิ้มเเย้มเเจ่มใส 眉飞色舞          
ยิ้มละไม 嫣然一笑;莞尔一笑      ยิ้มหยัน 嘲笑;讥笑              
ยิ้มเเหย 苦笑
 
3.หัวเราะ 大笑;笑(也做หวัว、หัว、หัอร่อ
ยิ้ม比起来主要形容笑出声、笑的肢体动作。