สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับอำเภอสะเมิงขอเชิญเที่ยว "งานสตรอว์เบอร์รีและของดีอำเภอสะเมิงครั้งที่14"ระหว่างวันที่12-15กุมภาพันธ์ 2558ณ ที่ว่าการอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

清迈府赛美县将主办“第十四届赛美草莓节暨赛美工艺品节”,时间为2015年2月12日至15日,地点就在清迈府的赛美县,诚请大家前往!

ภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเช่น การจำหน่ายสตรอว์เบอร์รีและพืชผลทางการเกษตร ที่ ปลูก แบบปลอดสารพิษ รวมถึง ผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น น้ำสตรอว์เบอร์รี, แยมสตรอว์เบอร์รี และไวน์สตรอว์เบอร์รี, การประกวดผลผลิตสตรอว์เบอร์รี และผลผลิตทางการเกษตร, ประกวดธิดาสตอเบอร์รี่, ธิดาจำแลง และธิดาชนเผ่า, การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง, การแสดงชนเผ่าและการจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ฯลฯ

节日期间将会有很多有趣的活动,例如:分发草莓和当地种植的不含有毒物质的绿色农场品以及加工过的产品。例如:草莓汁、草莓果酱、草莓酒、草莓大赛周边产品、所有的农场品、草莓小姐选美比赛、当地族人的选美比赛、商店内售的本地产品、当地族人的表演、政府机构以及民营企业的展销会等等。

好吃又好玩,大家准备好了没?!

词解析:

สำนักงาน 办事处;营业所    เกษตร府;城;土地

อำเภอ 县                           ภายใน在……之内;在……之间

พืชผล 农场品                    การเกษตร农业    ปลูก种植

แยม 果酱     ไวน์酒            การประกวด 比赛       ผลผลิต 产品