3 อัน ซีนสะดุดตาน่าเที่ยวเมืองราชบุรี

最想去!叻丕府的3幅优美画卷

ทุ่งทะเลหมอก: จุดชมทะเลหมอกใกล้กรุงเทพฯ เพียงร้อยกว่ากิโลเมตร ณ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

平原云海:位于叻丕府的suanpeng县,是欣赏云海最佳点,距离曼谷很近,只有100多公里的路程。

หนังใหญ่ หนังไทย : ชมตัวหนังใหญ่กว่า 300 ตัวที่รำลือว่าเก่าและมากที่สุดในประเทศไทย ร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมล้ำค่ากับการแสดงเชิดหนังใหญ่จากนักเรียนโรงเรียนวัดขนอน ณ พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

泰国大型皮影戏:欣赏超过300个角色的大型皮影戏,同时据说也是泰国最古老的皮影戏。这些皮影将和叻丕府Photharam县knon庙学校的学生们一同在当地皮影博物馆给大家传承这一珍贵的文化瑰宝。

อุโบสถทองคำร้อยล้านณวัดพระศรีอารย์ แสดงถึงความยิ่งใหญ่อลังการแห่งพลังศรัทธาของคนไทยที่มีต่อพระพุทธศาสนาในการก่อสร้างอุโบสถทองคำมูลค่าร้อยล้าน

价值数以万计的辉煌灿烂的Prasian(寺庙)佛堂。其华丽的装饰展现了泰国人虔诚的宗教信仰,这一佛堂的建造是无价的。

词解析:

第一段:ทุ่ง 平原;原野           จุด 点;角度                   หมอก

第二段:สะดุดตา 引人注目;显眼                  หนังใหญ่ 大型皮影戏

            สืบสาน 审查     มรดกทางวัฒนธรรม 文化遗产      ล้ำค่า 珍贵的

第三段:อุโบสถ 佛堂      อลังการ 修饰;装饰品                พลัง 能量

             ศรัทธา 虔诚;信仰     มูลค่า 价值                   การก่อสร้าง 建造