在这个发展迅速的电子信息时代,你有没有想过我们的邮政服务会有什么样的变化呢?泰国邮政就顺应了时代潮流,把听起来老古董的邮筒打造成了高科技的智能邮筒。我们就借着这个机会,一起来看看泰国邮筒的变迁史吧。
เวลาผ่านไปเร็วมาก กิจการไปรษณีย์ไทย มาดูวิวัฒนาการของตู้ไปรษณีย์ไทย จาก “ตู้แดง” สู่ “พี่ตู้...รู้ทุกเรื่อง” กันดีกว่า
时光如白驹过隙,一起来看看泰国的邮政事业是如何从“红邮筒”进化成“万事通筒哥”的吧!

ปัจจุบันในยุคที่การสื่อสารเป็นอย่างสะดวกสบายและรวดเร็ว เพียงแค่พิมพ์แชทในแอปฯไลน์ (Line Application) หรือวิดีโอคอล (Video Call) ก็ช่วยให้การสื่อสารทางไกลเป็นใกล้ได้ง่ายๆ หากย้อนไป 135 ปีที่ผ่านมา การสื่อสารระหว่างคนที่ห่างไกลกัน มีเพียงการส่งจดหมายหรือโปสการ์ด ผ่าน “ตู้แดง” ของไปรษณีย์ไทย และแม้จะต้องใช้เวลาส่งต่อ แต่นั่นก็สร้างคุณค่าทางใจให้ผู้รับได้อย่างงดงาม
在如今这个便捷又舒适的信息时代,仅仅依靠Line应用程序或视频通话就已经让长途通讯变得十分简单。如果追溯到135年前,天各一方的泰国人民们要想交流,只能通过泰国邮政的“红邮筒”寄信和寄明信片,即使需要花费不少时间,但这能让收信人翘首以盼,也算是创造了精神价值。

นับจากวันนั้น จนถึงวันนี้ไปรษณีย์ไทย ได้ทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงคนไทยและสังคมไทย มาเป็นเวลา 135 ปี และถึงแม้ยุคสมัยเปลี่ยนไปอย่างไร ไปรษณีย์ไทย ก็พร้อมจะอยู่เคียงข้างคนไทยตลอดไป
迄今为止,泰国邮政担任了联络者的身份,连结人和社会已经135年了,并且不管时代如何发展,泰国邮政也已经准备好陪伴着泰国人一直走下去。

ตู้แดงเสน่ห์เหนือกาลเวลา
红色邮筒时间之上的魔力
 
ปี 2426 ตู้ทิ้งหนังสือที่เก่าแก่ที่สุดของไทย กรมไปรษณีย์สยามได้รับมอบเป็นของขวัญ จากประเทศเยอรมนี ในโอกาสที่เปิดบริการไปรษณีย์ขึ้นเป็นครั้งแรกในสยาม ลักษณะตู้จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมและเป็นโลหะหล่อทั้งชิ้นในสไตล์วิคตอเรียน
泰国最古老的信箱。1883年,在暹罗首次开启邮政服务的机缘中,暹罗邮政局收到来自德国的礼物。信箱的形状是长方体,内外层的质地都是由金属浇铸的维多利亚风格。
ปี 2428 ตู้ไปรษณีย์แบบแขวน กรมไปรษณีย์ได้ผลิตตู้ไปรษณีย์ขึ้นใช้เอง เป็นแบบที่ทำด้วยไม้และโลหะแผ่น
1885年的挂式邮箱。暹罗邮政局自行设计生产使用,是用木头和金属板做成的式样。
ปี 2454 ตู้เหล็กทรงกลม หล่อด้วยโลหะทั้งตู้ สั่งเข้ามาใช้งานในช่วงต้นรัชกาลที่ 6 มีด้วยกัน 2 รุ่น คือ รุ่นที่สั่งทำมาจากประเทศอังกฤษ และรุ่นที่สั่งทำมาจากประเทศสิงคโปร์
1911年的圆柱形铁筒,全身由金属浇铸,在拉玛六世初期引进使用,共有两款,一款是从英国引进的,另一款则从新加坡引进。
ปี 2469 ตู้ไปรษณีย์สมัยรัชกาลที่ 7 ผลิตขึ้นใช้เองในประเทศ หล่อด้วยซีเมนต์หนาประมาณ 20 เซนติเมตร
1926年,拉玛七世时期的邮筒,泰国自行设计生产使用,用厚度20厘米的水泥浇铸。

ปี 2477 ตู้ไปรษณีย์สมัยรัชกาลที่ 8 ตู้หล่อซีเมนต์ โดยใช้รูปทรงและขนาดเดียวกับตู้ในสมัยรัชกาลที่ 7 แต่แตกต่างกันเล็กน้อยตรงบริเวณส่วนบนของตู้ และตราครุฑที่ปีกจะกางเหยียดตรง
1934年,拉玛八世时期的邮筒,使用水泥浇铸,大小、形状都做成了和拉玛七世时期的一样的式样,小小的不同在于邮筒的顶部以及国徽迦楼罗的翅膀是伸直的。
ปี 2496 ตู้ไปรษณีย์สมัยรัชกาลที่ 9 ตู้หล่อซีเมนต์ทรงกรงนก มีขนาดเล็ก และเสาสูง ใช้ในพื้นที่ที่มีปริมาณงานน้อยในส่วนภูมิภาค สร้างขึ้นเพื่อใช้งานในสมัยต้นรัชกาลที่ 9
1953年,拉玛九世时期的邮筒,筒身用水泥浇铸,做成了鸟笼的形状,尺寸小且柱身高,用于邮件往来较少的乡下,于拉玛九世时期建成使用。
ปี 2514 ตู้ไปรษณีย์แบบ ข. ตู้ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง ทำด้วยโลหะแผ่น ลักษณะเดียวกับตู้ไปรษณีย์แบบ ก. แต่ต่างกันที่มีช่องใส่ไปรษณียภัณฑ์เพียงช่องเดียว ใช้งานในพื้นที่ที่มีจำนวนไปรษณียภัณฑ์น้อย โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค
1971年的邮筒如上图,长方体站式邮筒,由金属板做成。与下图中的邮筒是同种类型,不同之处在于这个邮筒只有一个收信口,多用于信件较少的地区,尤其是乡下。
ปี 2516 ตู้ไปรษณีย์แบบ ก. ตู้ทรงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ ทำด้วยโลหะแผ่นขึ้นรูปฐานเป็นซีเมนต์หนา มีช่องใส่ไปรษณียภัณฑ์ 2 ช่อง สำหรับพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล กับปลายทางในภูมิภาคหรือต่างประเทศ ติดตั้งตามชุมชนที่มีปริมาณงานมาก
1973年的邮筒如上图,是由金属铸成的大尺寸长方体,基底由厚实的水泥打造,有两个收信口,被用于曼谷和四郊,以及能够发送信件至各府或国外的地区,建于人口密集的地区。
ปี 2520 ตู้ไปรษณีย์แบบ ค. ตู้โลหะขนาดเล็ก มีเสาสูง ส่วนบนของตู้จะมีลักษณะโค้งมน ตั้งบนฐานซีเมนต์หล่ออย่างหนา ใช้งานในพื้นที่ที่มีจำนวนไปรษณียภัณฑ์น้อยในภูมิภาค
1977年的邮筒如上图,小尺寸金属筒身,柱身高,邮筒的顶部呈拱状,置于浇铸厚实的水泥上,常用于信件较少的地区。
ปี 2546 - ปัจจุบัน ตู้ไปรษณีย์แบบ ก.
2003年至今的邮筒如上图。

ตู้แดง...แปลงโฉมสู่ “พี่ตู้รู้ทุกเรื่อง”
红色邮筒改头换面变成“万事通筒哥”。
อย่างไรก็ดี ในยุคที่ไลฟ์สไตล์ของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป ไปรษณีย์ไทย จำเป็นต้องปรับตัวให้ทันโลกยุคดิจิทัล ผ่านการพัฒนาตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะยุค 4.0 “พี่ตู้...รู้ทุกเรื่อง” ที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ประชาชนและนักท่องเที่ยว ด้วยการให้บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร แหล่งของฝาก ผลิตภัณฑ์ของชุมชน รวมถึงที่ทำการไปรษณีย์ในแต่ละพื้นที่ เพียง ‘สแกนคิวอาร์โค้ด’ เพื่อยกระดับให้ตู้ไปรษณีย์เป็นศูนย์ข้อมูลในยุคดิจิทัล และกระตุ้นเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นให้มีความไหลเวียนมากยิ่งขึ้นอีกทางหนึ่ง
不管怎样,在泰国人的生活方式发生变化的时代,泰国邮政也需要随之调整适应电子时代。经过发展,能够解答民众和游客需求的4.0时代智能邮筒“万事通筒哥”出现了,多使用于旅游景点、餐馆、纪念品店、社区产品,包括各个地方的邮政中心,只需要扫描二维码,就能升级邮筒成为电子时代的数据中心,并且推动地方经济使其更进一步流动。
ทั้งนี้ สำหรับตู้ไปรษณีย์สีแดงในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ประชาชนยังสามารถใช้บริการส่งจดหมาย และโปสการ์ด ได้ตามปกติ พร้อมทั้งมีพี่หนุ่มไปรษณีย์ หรือ บุรุษไปรษณีย์ คอยทำหน้าที่ไขตู้ไปรษณีย์ตามเวลาที่กำหนด เพื่อนำมาจดหมายต่างๆ มาส่งต่อเข้าระบบ และนำจ่ายยังพื้นที่ปลายทางตามที่ระบุไว้ใน “จ่าหน้า” เพื่อให้สามารถนำส่งจดหมายและโปสการ์ดดังกล่าว ถึงมือผู้รับปลายทางได้อย่างรวดเร็ว ฉับไว
以上,对于全泰国各个地方的红色邮筒来说,民众还能够正常使用其寄信和寄明信片,会有投递小哥或邮差执行职务,在规定时间内打开邮筒,把各类信件输入系统,根据信件“开头”的地址转送至目的地,以便寄出上述信件和明信片,迅速到达收件人手中。

ไปรษณีย์ไทย ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกระบบและยกระดับคุณภาพในทุกบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการไปรษณีย์ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ตอกย้ำผู้นำเบอร์ “หนึ่ง” ในธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ตลอด 135 ปีแห่งการก่อตั้งกิจการไปรษณีย์ไทย และเป็น “ไปรษณีย์ไทย...เครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทย”อย่างแท้จริง
泰国邮政仍坚持全面发展制度和升级服务质量,旨在给全国各地的客户带来满意的服务,强调做运输和电子相结合的第一人,泰国邮政事业建立135年以来,也真正实现了“泰国邮政——社交生活和泰国经济”的理念。
声明:本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎指正。