นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบเพิ่มการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 4 มาตรการ ประกอบด้วย

泰国财政部长Apisak Tantivorawong先生透露内阁会议决议通过以下4项措施增加对持有国家福利卡的低收入人群的扶持。

1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายคนละ 500 บาทเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ใช้จ่ายช่วงปลายปี โดยให้ถอนเงินออกจากบัตรได้

1. 作为新年的礼物资助每人500泰铢用于年底的支出,可提现。

2. ช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟผู้มีรายได้น้อย 10 เดือน ระหว่าง ธันวาคม 2561 – กันยายน 2562 โดยโอนเงินค่าไฟเดือนละ 230 บาท และค่าน้ำประปา 100 บาท ต่อครัวเรือน /เดือน

2. 帮助解决低收入人群在2018年12月至2019年9月期间共计10个月的水电费,即:给每户每月转入电费230泰铢和水费100泰铢。

3. ช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน 10 เดือน ระหว่าง ธันวาคม 2561 – กันยายน 2562 เดือนละ 400 บาท เฉพาะผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

3. 资助60岁以上者在2018年12月至2019年9月期间共计10个月的房租,每月补助400泰铢。

4. ช่วยเหลือค่าเดินทางรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป คนละ 1,000 บาท โดยได้รับในดือนธันวาคม

4. 援助65岁以上老人外出就医,每人补助1000泰铢,12月份即可收到。

สำหรับงบประมาณจะใช้เงินจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมรวม 38,730 ล้านบาท ทั้งนี้ปัจจุบันมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14.5 ล้านคน

此项预算共计387.3.亿泰铢,由发展经济基础及社会的公共基金中支出,目前泰国共有1450万人持有国家福利卡。

ด้านนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่มาของมาตรการเหล่านี้ เนื่องจากมีการสอบถามความเห็นประชาชนอยากให้ช่วยเรื่องค่าน้ำและค่าไฟ เมื่อกระทรวงการคลังทบทวนจึงนำมาสู่การให้ใช้น้ำและไฟฟรีตามที่กำหนด คือ ค่าน้ำ 100 บาทและค่าไฟ 230 บาท โดยกรณีถ้าใช้ไม่ถึงเมื่อได้ไปชำระเงินค่าไฟหรือค่าน้ำแล้วสามารถนำใบเสร็จมายื่นเพื่อให้มีการโอนเงินจากรัฐเข้าบัตรให้

总理办公室发言人Puttipong Punnakanta先生说,实施这些措施源于在民意调查中发现人们希望得到水电费方面的帮助。经财政部再三考虑,决定给予免除水电费,发放水费100泰铢和电费230泰铢的定额补助。对于没有使用完的情况,在支付水电费后,可凭发票将所剩余的政府补助金转移到卡上。

ส่วนการให้ประชาชนคนละ 500 บาทเพราะมองว่าช่วงปลายปีประชาชนจะมีค่าใช้จ่ายมากขึ้น เป็นการโอนให้ครั้งเดียว

至于发给每人500泰铢是因为在年底大家的开销会比较大,就给予一次性转入。

 

声明:本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考如有不妥之处,欢迎指正。