现在出国留学或者旅行,大家都会选择乘坐飞机。但经常就会有人因为没有仔细查看自己的机票,从而错过自己的航班。有些小伙伴是不是从来都没有仔细阅读过机票上面的内容啊,现在快和小顾一起来看看吧~

ในการเดินทาง ไม่ว่าจะด้วยยานพาหนะใด (ยกเว้นยานพาหนะส่วนตัว) เรามักจะต้องเผื่อเวลาอยู่แล้ว โดยเฉพาะการเดินทางโดย “เครื่องบิน” เราอาจต้องเผื่อเวลามากกว่านั้น เนื่องจากขั้นตอนก่อนขึ้นเครื่องจะค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน โดยมีขั้นตอน คือ
在出行时无论乘坐哪一种交通工具(私人交通工具除外),我们经常都会预留一些时间。尤其是乘坐飞机时,由于登机前的步骤相当繁琐,我们可能要预留更多的时间。相关步骤如下:

-เช็กอิน (Check-in) โหลดกระเป๋า
-办理登机手续,行李托运。

-ตรวจร่างกาย ตรวจสัมภาระ
-安检及行李检查。

-ด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) หากเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ
-若是国际航班,还需经过入镜管理处。

ส่วนใหญ่แล้ว ผู้โดยสารมักจะมีปัญหาในขั้นตอนของการเช็กอิน เพราะเคาน์เตอร์เช็กอินจะเปิด-ปิดให้บริการตามเวลา โดยเคาน์เตอร์สายการบินจะปิด
大多数情况下,因为乘客常常会在办理登机手续时遇到一些问题,而值机柜台会按照航班时间准时开-关,柜台关闭情况如下:

-45 นาทีก่อนเครื่องออก สำหรับเที่ยวบินในประเทศ ควรเผื่อเวลาให้มาถึงสนามบินอย่างน้อย 1.50-2 ชั่วโมง ก่อนเครื่องออก
-国内航班,值机柜台会在起飞前45分钟关闭。乘客应在起飞前1.5-2小时到达机场。

-60 นาทีก่อนเครื่องออก สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ควรเผื่อเวลาให้มาถึงสนามบินอย่างน้อย 2.5-3 ชั่วโมง ก่อนเครื่องออก
-国际航班,值机柜台会在起飞前60分钟关闭。乘客应在起飞前2.5-3小时到达机场。

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีการเช็กอินออนไลน์และการเช็กอินผ่านเครื่องที่สนามบิน แต่ก็ต้องเผื่อเวลาไว้อยู่ดี เพราะกว่าจะได้ขึ้นเครื่องจริง ๆ ต้องใช้เวลาทุกขั้นตอน
尽管目前有了网上值机和机场自助值机两种方式,但最好还是预留一些时间,因为要能正式登机,之前的每一个步骤都很花费时间。

Boarding Pass คืออะไร
登机牌是什么?

Boarding Pass หรือเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่อง จะได้รับเมื่อทำการเช็กอินแล้ว ซึ่งเป็นคนละใบกับตั๋วโดยสารที่ได้ตอนจองหรือซื้อตั๋ว กระดาษแผ่นนี้จะเป็นใบผ่านประตูขึ้นเครื่องเพื่อเตรียมเดินทาง และแสดงตัวเมื่อถึงสนามบินปลายทาง โดย Boarding Pass นี้อาจเป็นกระดาษแข็งหรือกระดาษที่คล้ายกับใบเสร็จรับเงินก็ได้ขึ้นอยู่กับสายการบิน โดย Boarding Pass จะมี 2 ส่วน คือ
办理登机手续时收到的登机牌和购票行程确认单时不同,值机成功后获得此登机牌,一张登机纸质通行证,在到达登机口时须出示。登机牌的类型往往取决于航空公司,可能是硬纸,也可能是形似收据类的纸。登机牌分为两个部分:

-ส่วนสำหรับสายการบิน เจ้าหน้าที่จะฉีกเก็บไปขณะที่เรากำลังจะเดินขึ้นเครื่อง
-一部分所属于航空公司。工作人员会在我们登机时撕掉。

-ส่วนสำหรับผู้โดยสาร จะบอกรายละเอียดต่างเกี่ยวกับการเดินทาง จึงมีความสำคัญในขณะเดินทางมาก ต้องรักษายิ่งชีพ อย่าทำหายโดยเด็ดขาด โดยจะต้องถือคู่กับพาสปอร์ต (เดินทางระหว่างประเทศ) หรือบัตรประจำตัวประชาชน (เดินทางในประเทศ) ใช้ยืนยันตัวตนในทุกขั้นตอนก่อนขึ้นเครื่องและระหว่างอยู่บนเครื่อง ทั้งตรวจร่างกาย สแกนกระเป๋า ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ขอรับบริการที่ซื้อไว้พิเศษ เช่น อาหาร ซึ่งปกติแล้ว Boarding Pass ผู้โดยสารสามารถเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้หลังการเดินทาง
-一部分所属于乘客。它是航程中各个部分服务的凭证,所以在航程途中十分重要,需谨慎保管,绝对不要有所损坏或者遗失。同时,乘客需同时持有登机牌和护照(国际旅行)或者身份证(国内旅行)在登机前和飞行中以及安检,行李扫描,通过出入境关口,和用餐等额外服务中进行身份确认。一般来说,乘客可以将登机牌收藏,来作为旅行后的纪念物。

เมื่อ Boarding Pass บอกรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการเดินทาง ดังนั้น “ตัวเลข” ทุกตัวจึงมีความสำคัญที่จำเป็นต้องให้ความสนใจและให้ความสำคัญ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ “ตกเครื่อง” ซึ่งมีดังนี้
登机牌是航程中各个部分服务的凭证,为了不发生“误机”事故,每一个“数字”都是我们需要关注并重视的。

1. หมายเลขเที่ยวบิน (Flight)
1、航班号

เป็นเลขที่แสดงเส้นทางการบิน ตัวเลขนี้จะขึ้นต้นด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษซึ่งเป็นรหัสของสายการบิน และตัวเลขแต่ละหลักจะมีความหมายในตัว เช่น แสดงเที่ยวบินขาเข้าหรือขาออก ทั้งนี้ผู้โดยสารควรจะจำเลขเที่ยวบินของตัวเองให้ได้ เพื่อใช้หาหมายเลขเคาน์เตอร์เช็กอินเมื่อมาถึงสนามบิน หมายเลขประตูขึ้นเครื่อง ดูสถานะเที่ยวบินดีเลย์หรือแคนเซิล
是代表飞行路线的编号,这组编号开头使用的英文字母是航空公司的代码,每个数字都有其独特的含义,例如,有些代表去程航班或者回程航班。同时,为了在到达机场时能找到值机柜台,乘客应当记牢自己的航班号。并且,航班号还可用于乘客查看自己的航班是否延误或者取消。

2. เวลาขึ้นเครื่อง (Boarding time)
2、登机时间

คือ เวลาที่สายการบินเรียกผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ไม่ใช่เวลาที่เราไปถึงประตู และไม่ใช่เวลาที่เครื่องออก นั่นหมายความว่า ณ เวลานี้คุณควรจะนั่งรออยู่หน้าประตูแล้ว ซึ่งหลังจากเช็กอิน เจ้าหน้าที่มักจะย้ำเสมอว่าควรไปถึงประตูก่อนเวลานี้ประมาณ 20-30 นาที
是航空公司通知乘客登机的时间,而不是我们到达登机口和飞机起飞的时间。意思是说,在这个时候你应该已经坐在登机口等待了。办理完登机手续后,工作人员往往会反复提醒说,乘客需在登机前约20-30分钟内到达登机口。

3. ประตูขึ้นเครื่อง (Gate)
登机口

คือ จุดที่เราต้องไปขึ้นเครื่อง หากเป็นสนามบินขนาดใหญ่ มีหลายประตู อาจจะต้องเผื่อเวลาในการเดินไปด้วย เพราะระยะทางจะค่อนข้างไกลกัน และควรมองหาป้ายที่บอกทางให้ดี เพราะส่วนใหญ่แล้ว หลังจากตรวจร่างกาย ตรวจสัมภาระ จะมีทางแยกไปได้ทั้งทางซ้ายและทางขวา ต้องอ่านป้ายให้ดีว่าประตูของเราต้องเดินไปทางไหน เลขนี้อาจจะเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรภาษาอังกฤษก็ได้ ขึ้นอยู่กับสนามบิน
是我们要上飞机时登陆的入口。如果是有多个登机口的大型机场,可能要为路程预留一些时间,因为距离相对来说比较远。同时,乘客应当看好指示方向的标志,因为在大多数情况下,安检和行李扫描过后,两侧左右是交叉路口,乘客需要仔细查看路标来确认自己的登机口位于哪个方位,这组编号根据机场的不同,可能是由数字或者英文字母组成的代码。

4. หมายเลขที่นั่ง (Seat)
4、座位号

เป็นหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตามด้วยตัวเลข โดยตัวอักษรภาษาอังกฤษ จะบอกแถวที่นั่งในลักษณะของแถวตอนลึก ส่วนตัวเลขจะบอกแถวที่นั่งในลักษณะหน้ากระดาน ซึ่งโดยมาตรฐานจะใช้หลักนี้ในการหาที่นั่งของผู้โดยสาร
是以英文字母开头,后跟数字组成的编号。英文字母表示座位中的具体位置,数字则是表示座位的第几排。座位号的制定标准则是采用的这一原理来确定乘客的座位。

5. หมายเลขบัตรโดยสาร (Ticket number)
5、票号

หมายเลขนี้จะรันตามลำดับการออกตั๋วโดยสาร หรือลำดับในการจองตํ๋วนั่นเอง โดยจะเป็นตัวเลขที่แสดงเป็นบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ด ใช้สำหรับเช็กอิน
这组编号是按照出票或订票的顺序制定的,是在办理登机手续出示的条形码或者二维码。

6. วันที่เดินทาง (Date)
6、出行日期
แสดงวันที่เราออกเดินทาง ซึ่งต้องดูและจำให้ดี จุดนี้อาจมีปัญหาได้ เกี่ยวกับการจำวันเดินทางผิด หากมาวันก่อนบินจริง ก็อาจจะแค่เสียอารมณ์เสียเวลา แต่ถ้าหากมาวันหลังจากที่เดินทางแล้ว ก็จะทำให้เราเสียเงินค่าตั๋วเครื่องบินฟรีแต่ไม่ได้เดินทางอีกด้วย
代表我们需要查看并记好的出行日期。这里可能会存在一个问题:记错出行日期。如果在实际航班的前一天来到机场,可能只是坏了心情浪费了时间,但如果在实际航班后到达机场,就会导致我们的机票作废浪费钱了。

7. เวลาเครื่องออก (Departure time)
7.起飞时间

เป็นเวลาที่ล้อเครื่องบินจะเริ่มเคลื่อนที่เพื่อเตรียมทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า ตัวเลขนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาได้ หากเป็นการบอกเวลาแบบ 12 ชั่วโมง เนื่องจากต้องระวังสับสนเวลาแบบ AM และ PM โดยเฉพาะเที่ยวบินกลางคืน ซึ่งการใช้ AM จะเป็นเวลาตั้งแต่ 00.00 น. (เที่ยงคืนตรง) – 11.59 น. (11 โมง 59 นาที ก่อนเที่ยงวัน) ส่วน PM จะเริ่มตั้งแต่เวลา 12.00 น. (เที่ยงวันตรง) – 23.59 น. (5 ทุ่ม 59 นาที)
是飞机为升空做准备在正跑道开始滑跑的时间。这组数字可能导致的问题是:如果是十二小时制的时间。就要小心可能会混淆上午和下午的时间,尤其是夜间航班。二十四小时制中,AM代表00:00(午夜12:00)——11:59(中午11:59),至于PM则代表12:00(中午)——23:59(晚上)

8. เวลาที่ถึงที่หมาย (Arrival time)
8、抵达时间

คือ เวลาที่เราจะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง ซึ่งจะแสดงเป็นเวลาท้องถิ่นของจุดหมายปลายทางที่เราจะไป ปกติแล้ว หากเที่ยวบินบินตามเวลาปกติไม่มีดีเลย์ ก็จะถึงตามเวลาที่กำหนด ขาดเกินเป็นนาที แต่ไม่ถึง 1 ชั่วโมง เมื่อเครื่องลงจอดแล้ว เราก็ควรที่จะปรับเวลาของเราให้เป็นเวลาท้องถิ่นด้วย
是我们到达目的地的时间,通常航班在没有延误的情况下,就会按时抵达。可能会超出几分钟,但不会超过1小时。当飞机降落后,我们应该将时间调整为当地时间。

9. ชั้นที่นั่งโดยสาร (Class)
9、飞机舱等级

มีแสดงในบางสายการบิน ปกติแล้วบนเครื่องบินจะจัดชั้นที่นั่งของผู้โดยสารหลัก ๆ เป็น First Class, Business Class และ Economy Class ตามหลักสากล หากเป็นเครื่องบินโดยสารลำใหญ่ ก็จะแสดงชั้นที่นั่งนี้บน Boarding Pass ด้วย ซึ่งผู้โดยสารชั้น First Class และ Business Class จะได้ขึ้นเครื่องก่อนทุกคน
在部分航空公司中有所标注。通常,飞机上乘客的座位按国际标准会分为头等舱、商务舱和经济舱。如果是大型客机,登机牌上会有舱位等级的标注。同时,头等舱和商务舱的乘客将持有优先登机权。

10. เลขโซนที่นั่ง (Boarding Zone)
10、登机区

มีแสดงเป็นบางสายการบิน ถ้าเป็นสายการบินที่ใช้เครื่องบินลำไม่ใหญ่ มีที่นั่งไม่มากก็จะไม่มีแสดง แต่หากเป็นเครื่องบินลำใหญ่ จะมีแสดงไว้เพื่อจัดคิวขึ้นเครื่องของผู้โดยสาร เนื่องจากพื้นที่บนเครื่องบินมีจำกัด หากไม่จัดโซนก็จะเดินกันวุ่นวาย แออัด โดยผู้โดยสารที่นั่งอยู่โซนท้ายเครื่องจะได้ขึ้นเครื่องก่อน ส่วนผู้โดยสารโซนหน้าสุด (ที่ไม่ใช่ First Class และ Business Class) จะถูกประกาศให้ขึ้นเครื่องเป็นกลุ่มสุดท้าย
在部分航空公司中有所标注。若非大型客机,座位不多就不会在登机牌上注明,但如果是大型客机,为了乘客能有序登机就会在登机牌上注明。由于飞机上的空间有限,如果不设置此区域,登机时可能就会边挤边走,造成混乱的场面。因此,位于飞机尾部区域的乘客会提前登机,位于飞机头部区域的乘客(头等舱和商务舱除外)将会最后登机。

 

大家看完后觉得怎么样呀?赶快将满满的干货和实用单词收藏起来吧!

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自sanook,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。