生活中我们常常会有意无意的把一些简单词汇用错了,长此以往,以至于我们自己都混乱了,不知道怎样才是对,泰语中คะ ค่ะ นะคะ这三个词尽管简单,但我敢保证有很多人都不会用,你会用吗?

ใครมั่นใจว่าตัวเองเป็นเซียนภาษาไทย ลองตอบหน่อยซิว่า คำต่อไปนี้เขียนถูกหรือผิดกันแน่จ๊ะ?..."สวัสดีคะ", "ไปไหนกันค่ะ", "ขอบคุณมากนะค๊ะ", "ไม่ทราบเหมือนกันคะ"
谁自信的认为自己是泰语专家的,试着回答一下,下面的词拼写是对是错:"สวัสดีคะ"(你好), "ไปไหนกันค่ะ"(去哪儿), "ขอบคุณมากนะค๊ะ"(万分感谢), "ไม่ทราบเหมือนกันคะ"(我也不知道)。

เอ...ประโยคเหล่านี้ดูแล้วก็ไม่น่าจะเขียนผิดตรงไหนเลยใช่ไหมคะ ใครให้คำตอบแบบนี้ ต้องมารื้อฟื้นความรู้ภาษาไทยเสียใหม่แล้วล่ะ เพราะคำพวกนี้เขียนผิดล้วน ๆ แถมสมัยนี้เรายังเห็นคนใช้ คะ ค่ะ นะคะ ผิดกันเป็นแถว ๆ พอไม่มีใครทักท้วงก็เลยใช้ผิดกันจนชินไปเลย ขืนปล่อยไว้แบบนี้ ไม่ดีแน่ ๆ
诶,看了这些句子也不确定哪里写错了是吗?会这样回答的人要重新复习一下泰语知识了,因为都有错,而且现在我们还能看见有一票人都把คะ ค่ะ นะคะ用错的。没有人去反对,所以就使用错了以至于都习惯了,一直这样放任下去,肯定不好。

ก่อนอื่น หลายคนคงสงสัยว่า คำว่า คะ ค่ะ นะคะ เขียนอย่างไรถึงถูกต้องกันแน่ บางคนเขียน"ค๊ะ" ใส่ไม้ตรีก็มี
以前,很多人可能都想过คะ ค่ะ นะคะ 究竟怎么写才对,加上第四声调写成ค๊ะ的人也是有的。

คำว่า "คะ" เป็นอักษรต่ำ การผันวรรณยุกต์จึงผันได้เพียงแค่ 2 เสียงเท่านั้น คือ "ค่ะ" (เสียงเอก) กับ "คะ" (เสียงตรี) ดังนั้น ถ้าเห็นที่ไหนเขียน"ค๊ะ" หรือ "นะค๊ะ" เติมไม้ตรีละก็ อันนี้ผิดแน่นอนค่ะ เพราะอักษรต่ำอย่าง "ค" จะผันด้วยไม้ตรีไม่ได้เชียว เขียนได้แค่ "คะ" กับ "ค่ะ" เท่านั้น
คะ这个词是低辅音的词,音调变换也只能变2个音调,就是 "ค่ะ" (二调) กับ "คะ" (四调) 。因此,如果在哪里看见添加四调的词"ค๊ะ"或者"นะค๊ะ",这个词一定是错的。因为像"ค" 这样的低辅音是不能转化成第四调的,只能写做"คะ"和 "ค่ะ"。

แล้ว "คะ", "ค่ะ" ใช้ต่างกันอย่างไรล่ะ ?
 "คะ", "ค่ะ"的用法有什么区别呢?

ถ้าให้ออกเสียงพูด ทุกคนคงพูดถูกอยู่แล้วล่ะ ว่าประโยคไหนควรจะใช้ "คะ" หรือ "ค่ะ" แต่ถ้าให้เขียน เชื่อว่าคนเกินครึ่งต้องสับสนกันบ้างแน่ ๆ เพราะฉะนั้น มาดูหลักการจำง่าย ๆ เลย นั่นคือ
在发音上哪个句子应该使用"คะ"或者是 "ค่ะ",大家应该都能用对。但是如果让写,相信超过一半的人都会混乱,因此来看看简单的规则,那就是:

- "คะ" ใช้กับประโยคที่ต้องการแสดงเสียงสูง อาจเป็นประโยคคำถามหรือเรียกด้วยความสุภาพ เช่น ไปไหนกันคะ ทางนี้ใช่ไหมคะ ทานได้ไหมคะ พี่คะมาทางนี้หน่อย เข้าใจไหมคะ ฯลฯ
- "คะ"用于表达高音调的句子里,可能是问句或者是礼貌的叫喊。比如:去哪里?这边是吗? 可以吃吗?哥哥,来这边一下。明白了吗?等等。

- "ค่ะ" (ออกเสียง ขะ) ใช้กับประโยคที่ต้องการเสียงต่ำ อย่างประโยคบอกเล่า ตอบรับ ตอบคำถาม เช่น สวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะ ทางนี้ค่ะ ไม่ชอบค่ะ ขอทางหน่อยค่ะ เชิญค่ะ รับทราบค่ะ เห็นด้วยค่ะ
- "ค่ะ"(发音ขะ)用于需要低音调的句子,像讲述、应承、回答的句子,比如:你好,谢谢,这边,不喜欢,麻烦让一下,请,明白,同意。

- นะคะ ใช้กับประโยคบอกเล่า หรือตอบรับเช่นกัน แต่จะดูสุภาพและเป็นทางการกว่า เช่น ขอบคุณมากนะคะ คิดถึงนะคะ ไม่เข้าใจก็บอกนะคะ ไปแล้วนะคะ
- นะคะ也用于叙述性的句子里或者是应承,但看起来更有礼貌更正式。十分感谢,想念你,不懂的就说出来,走了。

เห็นตัวอย่างการใช้คำ "คะ" "ค่ะ" "นะคะ" แล้วก็คงพอนึกภาพออกแล้วใช่ไหมค่ะ ต่อไปนี้เวลาส่งอีเมล แชท เล่นไลน์กับเพื่อน ก็ฝึกใช้คำเหล่านี้ให้ถูกต้องด้วยนะคะ^^
看到使用"คะ" "ค่ะ" "นะคะ" 的例子了,已经想出画面来了吧?以后和朋友发邮件、聊天和玩line的时候,就练习正确地使用这些词哦。
 

本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎指正。