做功德是泰国人日常生活中经常会做的一件事,放生是泰国人做功德时尝尝会做的事,放鸟、乌龟、鱼都很常见。但是,最近一所泰国寺庙竟然放蛇做功德!这可吓坏了附近的村民,要是这些毒蛇跑到家里来可怎么办?!到底是怎么回事,一起来看看!

กรณีที่พระครูสมุห์โบรี ธีรมุนี หรือพระอาจารย์โบรี ธีรมุนี รักษาการเจ้าอาวาสวัด วัดสว่างโสภณ ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ได้นำคณะลูกศิษย์ จำนวน 15-20 คน เข้าร่วมกันประกอบพิธี ปล่อยงูเห่า ภายในวัด เมื่อช่วงวันที่ 13-14 ธ.ค. 2561 ที่ผ่านมา โดยเชื่อว่า การปล่อยงูเห่าและงูจงอาง เพื่อสะเดาะเคราะห์กรรม เสริมดวงบารมี ปลดปล่อยความทุกข์ความโศกเศร้าแก่ผู้ปล่อย ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ต่างรู้สึกกลัวและวิตกกังวลเกรงว่างูที่ปล่อยจะหลุดรอดไปฉกชาวบ้าน
最近,泰国素林府巴塞县达尼镇Sawang Sophon寺的代理住持Bori Thiramuni大师带领着15-20位弟子,在过去的1月13日到14日举行了放生眼镜蛇的仪式。他们相信,放生眼镜蛇和眼镜王蛇可以解除业障、增强运势、为放生者排解苦难,但是这同时也让附近的村民非常害怕,担心有毒蛇会跑到自己的家中。

这是什么操作???见过放生鱼的,见过放生鸟的,见过放生乌龟的,放生蛇的这还是头一次见,放生的还是眼镜蛇!!太吓人了!这种做功德的行为让周围的村民全都心惊胆战的,真的是本末倒置啊。为此,寺庙还专门成立了调查委员会。

พระอธิการประหยัด อนาลโย พระวินยาธิการ คณะกรรมการสงฆ์ที่ตรวจสอบเรื่องดังกล่าว ชี้แจงแก่พระลูกวัดและชาวบ้านว่า การที่จับงูมาปล่อยในบริเวณวัด โดยเฉพาะงูจงอาง เป็นการทำผิดกฎหมายอย่างชัดเจน ไม่ควรกระทำอย่างยิ่งเพราะงูจงอางเป็นงูที่มีกฎหมายห้ามไว้ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง การจะทำอะไรต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หากงู ไปทำร้ายไปกัดชาวบ้านในเขตบริเวณนี้ ทางวัดต้องรับผิดชอบ และต่อไปก็ไม่ควรกระทำห้ามกระทำอย่างเด็ดขาด
调查委员会经过调查之后,向寺庙的僧侣及周围民众解释,捕蛇并在寺庙周围放生,尤其是眼镜王蛇,是明显的违法行为,是决不应当做的,因为眼镜王蛇是受法律保护的野生动物,在对眼镜王蛇作出任何行为之前都需向相关工作人员进行申请。如果放生的眼镜王蛇攻击附近的村民,寺庙方面必须负责,并且绝不能再次做出类似行为。

ขณะที่พระครูสุพัฒนกิจ ประธานการสอบสวน กล่าวว่า จากนี้ไป ขอให้ทางวัดได้ยุติการกระทำในลักษณะนี้ เพราะไม่ใช่กิจของพระสงฆ์ และยังเป็นการทำผิดกฎหมาย การมาสอบสวนเหตุการณ์ในวันนี้ เพื่อหาข้อเท็จจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขอให้ทุกคนได้ช่วยกันดูแลวัดให้ดี เพื่อเกิดความสามัคคี และพัฒนาให้เจริญ วัดยังไม่มีเจ้าอาวาส ขอให้พระลูกวัด และชาวบ้านได้ช่วยดูแลวัด ให้เกิดความสงบสุขตลอดไป
调查委员会主席Suphatnakit大师表示,今后希望寺院方面能停止类似行为,这并不是僧侣应该履行的义务,还是违法行为。目前的调查是为了搞清事件的真相,希望大家能够共同维护寺庙,团结一致,共同发展寺庙。目前,寺庙还没有住持,希望寺庙内的所有僧侣和附近村民能够共同维护寺庙,让寺庙平安稳定。

เมื่อเวลา 11.00 น. วันเดียวกัน ชาวบ้านหนองกระบือด้านทิศตะวันออกของวัด ห่างจากรั้ววัดประมาณ 50 เมตร ได้นำแหไปปิดรูที่อยู่ตามโพรงดินรอบกำแพงวัด เพราะเกรงว่า งูจะออกมาจากรูหนูและโพรงต่างๆ เข้ามาในบริเวณบ้าน
在当天11时,在距离寺庙东面约50米的班农卡彭村的村民们纷纷沿着寺庙的围墙填补墙边的洞,大家都非常担心蛇会从洞中跑出来攻击村民。

ชาวบ้านบอกว่า ยังกลัวงูที่ทางวัดปล่อย ไม่ทราบว่ามีจำนวนเท่าไหร่ ขอให้ทางวัดบอกความจริงว่างูที่ยังจับไม่ได้มีกี่ตัว และปล่อยกี่ตัว กี่ครั้งแล้ว เพราะสร้างความหวาดกลัวให้ชาวบ้านอย่างมากในเวลานี้ แม้ว่าทางวัดจะบอกว่าปล่อยงูเพียงครั้งเดียวก็ตาม แต่ชาวบ้านไม่เชื่อ ขณะที่ที่พระอ้างว่า น่าจะเป็นงูตัวสุดท้าย ที่ตามจับไม่ได้ แต่ชาวบ้านยังไม่เชื่อใจ เพราะมีกระแสว่า มีการจับจริงหรือไม่ ปล่อยแล้วได้จับไปคืน จริงหรือไม่ จึงเป็นข้อกังขา ให้ชาวบ้านสงสัยอยู่ในขณะนี้
村民们仍然表示非常担心寺庙放生的蛇,不知道到底放生了多少条,希望寺庙能够实话实说,寺庙放生蛇放生过几次,放生的蛇总数量是多少,没抓到的蛇到底还有几条,因为目前给村民们造成了极大的恐惧。虽然寺庙说这是唯一一次放生蛇,但是村民们也都表示不相信。有寺内的僧人称,可能还剩下最后一条蛇没有找到,但是村民们都不相信,因为有传言说还不确定到底有没有去抓放出去的蛇。因此,这件事目前仍然困扰着附近的村民。

 

声明本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点仅供参考。如有不妥之处欢迎指正。