นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงแนวทางการพัฒนาเนื้อหาเพื่อบรรจุใน Tablet เมื่อเร็วๆ นี้ ในรายการ "คุยนอกทำเนียบ" ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

【世界日报讯】教育部将给全国学生派发平板电脑的政策遭到各界的强烈反对,理由是软件系统尚未完善以及缺乏专业教师。另外,这些数码电器可能会影响孩子心理健康。为此,家长方面建议先部分实施,设立实验点,得出结论后再决定是否应该实施该政策。 拉玛医院医学系昨天(23日)召开「泰国 ​​儿童健康与IT」研讨会,会上指出,教育部计画动用240亿铢预算,于2012年1月份给80万名学生派发平板电脑,导致引起多个教育单位及儿童发展机构的关注。 同时,此次研讨会所得出的结论多数为负面的建议,其中包括以下4个问题,1、平板电脑的系统软件及保护方法问题;2、学生、家长、乡村等方面都还没完全具备使用该工具的能力及知识,例如这些平板电脑到底最适合哪个阶段学生,以及采用什么方法来防止学生登录拥有不良内容的网站;3、全国各地的教育机会出现更多的代沟。4.如何防止购买平板电脑中的贪污情况。 泰国网络联合发展基金会经理西达表示,即使学生有了平板电脑,但如果缺乏正确的引导也起不了真正的作用。据国际PISA机构对泰国学生进行4次国际评估的结果显示,泰国学生成绩在65个国家中排名第50,并有继续下降的趋向。该评估结果也没指出学生有了电脑,学习成绩也就会提高。 拉玛医院儿童心理医师希里猜表示,他不认为给孩子派发平板电脑就能控制来自IT所带来的危害,因为儿童正属于改变行为阶段,且一直以来儿童在学习上和玩游戏上还未能分配好时间,导致缺少运动及与社会相处。 另外,家长方面都不赞同该政策,并且希望教育部先采用试用方式,观察其效果是否可行,因为如果使用平板电脑对象是小学生,相信其作用不会比中学生及大学生大。