1

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับพิธีหมั้นตามประเพณีไทย ระหว่างพระเอกหนุ่ม เขตต์ ฐานทัพ และแฟนสาว แนท เปรมิการ์ สนนราคาสินสอดร่วม 10 ล้าน โดยมีเพื่อนพ้องทั้งนอกและในวงการมาร่วมแสดงความยินดีเพียบ !!
典型的泰式婚礼在男主角Kate和新娘的甜蜜婚礼上完美展示,整个婚礼花费超过1千万泰铢,圈内圈外的好友都来参加他们的婚礼。 

2

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับพิธีหมั้นตามประเพณีไทย ระหว่างพระเอกหนุ่ม เขตต์ ฐานทัพ และแฟนสาว แนท เปรมิการ์ สนนราคาสินสอดร่วม 10 ล้าน โดยมีเพื่อนพ้องทั้งนอกและในวงการมาร่วมแสดงความยินดีเพียบ !!
典型的泰式婚礼在男主角Kate和新娘的甜蜜婚礼上完美展示,整个婚礼花费超过1千万泰铢,圈内圈外的好友都来参加他们的婚礼。

3

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับพิธีหมั้นตามประเพณีไทย ระหว่างพระเอกหนุ่ม เขตต์ ฐานทัพ และแฟนสาว แนท เปรมิการ์ สนนราคาสินสอดร่วม 10 ล้าน โดยมีเพื่อนพ้องทั้งนอกและในวงการมาร่วมแสดงความยินดีเพียบ !!
典型的泰式婚礼在男主角Kate和新娘的甜蜜婚礼上完美展示,整个婚礼花费超过1千万泰铢,圈内圈外的好友都来参加他们的婚礼。

4

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับพิธีหมั้นตามประเพณีไทย ระหว่างพระเอกหนุ่ม เขตต์ ฐานทัพ และแฟนสาว แนท เปรมิการ์ สนนราคาสินสอดร่วม 10 ล้าน โดยมีเพื่อนพ้องทั้งนอกและในวงการมาร่วมแสดงความยินดีเพียบ !!
典型的泰式婚礼在男主角Kate和新娘的甜蜜婚礼上完美展示,整个婚礼花费超过1千万泰铢,圈内圈外的好友都来参加他们的婚礼。

5

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับพิธีหมั้นตามประเพณีไทย ระหว่างพระเอกหนุ่ม เขตต์ ฐานทัพ และแฟนสาว แนท เปรมิการ์ สนนราคาสินสอดร่วม 10 ล้าน โดยมีเพื่อนพ้องทั้งนอกและในวงการมาร่วมแสดงความยินดีเพียบ !!
典型的泰式婚礼在男主角Kate和新娘的甜蜜婚礼上完美展示,整个婚礼花费超过1千万泰铢,圈内圈外的好友都来参加他们的婚礼。

6

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับพิธีหมั้นตามประเพณีไทย ระหว่างพระเอกหนุ่ม เขตต์ ฐานทัพ และแฟนสาว แนท เปรมิการ์ สนนราคาสินสอดร่วม 10 ล้าน โดยมีเพื่อนพ้องทั้งนอกและในวงการมาร่วมแสดงความยินดีเพียบ !!
典型的泰式婚礼在男主角Kate和新娘的甜蜜婚礼上完美展示,整个婚礼花费超过1千万泰铢,圈内圈外的好友都来参加他们的婚礼。

7

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับพิธีหมั้นตามประเพณีไทย ระหว่างพระเอกหนุ่ม เขตต์ ฐานทัพ และแฟนสาว แนท เปรมิการ์ สนนราคาสินสอดร่วม 10 ล้าน โดยมีเพื่อนพ้องทั้งนอกและในวงการมาร่วมแสดงความยินดีเพียบ !!
典型的泰式婚礼在男主角Kate和新娘的甜蜜婚礼上完美展示,整个婚礼花费超过1千万泰铢,圈内圈外的好友都来参加他们的婚礼。

8

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับพิธีหมั้นตามประเพณีไทย ระหว่างพระเอกหนุ่ม เขตต์ ฐานทัพ และแฟนสาว แนท เปรมิการ์ สนนราคาสินสอดร่วม 10 ล้าน โดยมีเพื่อนพ้องทั้งนอกและในวงการมาร่วมแสดงความยินดีเพียบ !!
典型的泰式婚礼在男主角Kate和新娘的甜蜜婚礼上完美展示,整个婚礼花费超过1千万泰铢,圈内圈外的好友都来参加他们的婚礼。

9

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับพิธีหมั้นตามประเพณีไทย ระหว่างพระเอกหนุ่ม เขตต์ ฐานทัพ และแฟนสาว แนท เปรมิการ์ สนนราคาสินสอดร่วม 10 ล้าน โดยมีเพื่อนพ้องทั้งนอกและในวงการมาร่วมแสดงความยินดีเพียบ !!
典型的泰式婚礼在男主角Kate和新娘的甜蜜婚礼上完美展示,整个婚礼花费超过1千万泰铢,圈内圈外的好友都来参加他们的婚礼。

10

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับพิธีหมั้นตามประเพณีไทย ระหว่างพระเอกหนุ่ม เขตต์ ฐานทัพ และแฟนสาว แนท เปรมิการ์ สนนราคาสินสอดร่วม 10 ล้าน โดยมีเพื่อนพ้องทั้งนอกและในวงการมาร่วมแสดงความยินดีเพียบ !!
典型的泰式婚礼在男主角Kate和新娘的甜蜜婚礼上完美展示,整个婚礼花费超过1千万泰铢,圈内圈外的好友都来参加他们的婚礼。