มีเงินเป็นล้านก็ซื้อเมื่อวานไม่ได้
再多的钱也买不回昨天

词汇学习:

มี เงิน ล้าน百万  ชื้อ买  เมื่อวาน昨天  ...ไม่ได้...不能 

本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎指正。