1.เก็บเธอไว้ในใจ  把你放在心里

句型: เก็บ……ไว้ใน……   把……藏/放在……里

2.เข้าใจเธอ   知你心

句型:เข้าใจ……  理解……,明白……

3.ง้อเราเมื่อรู้ตัวว่าเขาผิด  知道自己错了就来讨好我

句型:ง้อ  讨好

4.จับมือเราเมื่อต้องการกำลังใจ  需要帮助鼓励的时候紧紧抓住我的手

句型:เมื่อ……  当……的时候

5.เฉยกับความใจร้อนของเรา  包容我的急性子

句型:ใจร้อน  心急

6.ช่วยเหลือเรา  帮助我

句型:ช่วยเหลือ…… 帮助……

7.ซื่อสัตย์กับเธอ ญาติดีกับเธอเสมอ  永远对你忠诚友好

句型:ซื่อสัตย์กับ……  对……忠诚;ญาติดีกับ……  对……友好

8.เดินเคียงข้างเรา   与我共进退、时刻陪伴在我身边

句型:เดินเคียงข้าง……  与……同行

9.ติดตามข่าวคราวความเป็นไปของเรา   时刻关注我的一切

10.ไถ่ถามทุกข์สุข  嘘寒问暖 、随时关心我

11.ทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไป  让我的生活焕然一新

句型:ทำให้……  使得……

12.นับถือเราและน่ารักในสายตาของเรา  敬人者,人恒爱之

句型:นับถือ   尊敬,敬佩

13.บอกความจริงแก่เรา  对我真诚不隐瞒

句型:บอก……แก่……  把……告诉……

14.ปลอบใจเมื่อเราท้อ  当我气馁的时候给我安慰

句型:ปลอบใจ……  安慰……

15.ผายมือต้อนรับเราเสมอ  随时敞开拥抱迎接我

句型:ต้อนรับ…… 迎接/欢迎……

16.ฝากความจริงใจไว้กับเธอ   给你一颗真诚的心

句型:ฝาก……ไว้กับ……  把……交给……

17.เพิ่มพลังให้แก่เธอ   给你勇气和力量

句型:เพิ่ม……  增加了……

18.ฟังเธอเสมอ  永远做你最忠实的听众

句型:เสมอ  总是,一直

19.ภูมิใจในตัวเรา   为我感到自豪、以我为傲

句型:ภูมิใจ  自豪

20.ยกโทษให้กับข้อผิดพลาดของเรา  原谅我的失误  

句型:ยกโทษให้กับ……  原谅……

21.รักที่เราเป็นเรา  接收和爱原本的我

句型:เป็น…… 是,表判断

22.ละเอียดอ่อนกับความรู้สึกของเธอ   贴心的顾及我的感受

句型:ความรู้สึก  感觉、感受

23.ไว้ใจเธอ    信任你

句型:ไว้ใจ  信任

24.ศึกษานิสัยที่แท้จริงของเธอ  了解你真实的性格脾气

句型:ศึกษานิสัย  了解性格

25.สังเกตความเปลี่ยนแปลงของเธอ  留意你的一切变化或改变

句型:สังเกต  留意

26.เห็นคุณค่าของเรา  重视我

句型:คุณค่า  价值

27.เฮฮากับเราได้ทุกเวลา  随时让我感觉开心

句型:ทุกเวลา  随时,任何时间