บ้านทรงไทย มีลักษณะแตกต่างกันไปตามแต่ละภาค โดยสอดคล้องกับการดำรงชีวิตของคนไทยสมัยก่อนและแสดงออกถึงภูมิปัญญาไทย ทั้งนี้องค์ประกอบที่มีผลต่อรูปแบบเรือนไทยมีทั้งเรื่องสภาพแวดล้อม ภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ อาชีพ ฐานะความเป็นอยู่ คติความเชื่อและศาสนาในแต่ละภูมิภาค โดยหลักๆ จะแบ่งเป็น เรือนไทยภาคเหนือ เรือนไทยภาคกลาง เรือนไทยภาคอีสาน เรือนไทยภาคใต้
泰国民居建筑在不同的地区呈现出不同的特点,与泰国先人的生活方式息息相关,同时也体现了泰国人民的智慧。影响泰国民居建筑的因素非常之多,包括各个地区的环境、气候、职业、社会地位、禁忌习俗以及宗教信仰。泰国民居建筑主要可以分为以下四种风格:泰国北部民居建筑、泰国中部民居建筑、泰国东北部民居建筑、泰国南部民居建筑。

                           泰国北部民居建筑

                              泰国中部民居建筑

                           泰国东北部民居建筑

                               泰国南部民居建筑

本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎指正。