泰国政府一向对泰国教育十分重视,并且每年投入大量的经费用于泰国的教育事业。可是这样的投入,反而产生了一种背道而驰的现象,那就是泰国教师的负债问题已经成为一个广泛的现象,泰国的教育事业亟待新一轮的转变。

ณรงค์เชื่อหนี้สินคือต้นเหตุปัญหาของครู
纳隆相信债务是教师问题的根源

เสมา 1 ชี้ปัญหาใหญ่ของครูเริ่มต้นจากปัญหาหนี้สิน ย้ำไม่มีใครช่วยแก้ได้นอกจากตัวครูเอง แนะยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่กู้เงินเกินตัว วอนอย่าโกงเวลาเด็กทิ้งนักเรียนไว้ในห้องตามลำพัง
(指出教师出现的大问题源自债务问题 并重申,除了教师本身,没有人能帮助到这一问题的解决 他指示道,掌握经济哲学观,借贷金额不要超出自己的能力范围,恳求各位老师不要将孩子的时间打折扣,将学生独自留在在教室不闻不问。)

ที่หอประชุมคุรุสภา พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557 เนื่องในโอกาสวันครูโลก ว่า
在教师协会的会议楼里,教育部部长纳隆上将 借世界教师节之机,在一年一度的“教师礼赞”荣誉奖章授予仪式上发表了一段讲话,讲话说到:

การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างศรัทธาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูให้เป็นที่ยอมรับของสังคม โดยครูเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาชาติ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความสามารถและจรรยาบรรณในวิชาชีพของตนเองซึ่งที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ต้องแบกรับแรงกดดันจากสังคมที่มองว่า ระบบการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนของประเทศไทยกำลังตกต่ำไร้ประสิทธิภาพ
这次活动的组织被看作是建立互信关系,提升教师行业标准的一部分,从而使之能被社会认可。 因为教师是国家教育发展中重要的受尊重的群体,所以必须更要具备自身专业能力和素质。一直以来,教育部要承担来自社会的压力。显而易见的是,泰国的教育体系、教学管理正在下降到一个较低水平并且缺乏效率。

ซึ่งสะท้อนชัดเจนจากผลประเมินคุณภาพการศึกษาต่าง ๆ ทั้งที่ประเทศไทยได้ทุ่มงบประมาณด้านการศึกษาอย่างมาหาศาลแต่ตนเชื่อว่าองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้คุณภาพการศึกษาไทยเกิดได้ คือ 1.พ่อ แม่ ในฐานะครูคนแรกของเด็ก 2.ครู ซึ่งรับผิดชอบในการถ่ายทอดองค์ความรู้และปลุกผังคุณธรรมจริยธรรม3.ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ และ 4.ผู้บริหารใน ศธ.ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค รวมถึงตนใน ฐานะ รมว.ศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงด้วย จะต้องมีส่วนรับผิดรับชอบ ในความสำเร็จหรือล้มเหลว ที่เกิดขึ้นในระบบการศึกษาของไทย
通过对各种教育质量的评估中可以清楚看到这一点。尽管泰国已经投入了巨大的的教育预算,但我本人认为,能让教育质量见效的重要组成部分 是 1.父母是孩子的第一任老师。  2.老师有责任传授知识的部分并唤醒孩子们对道德与品德的认识。  3.教育单位的管理人员也关系到有效的统筹管理和教学安排。  4.中央和地方的教育部门的管理人员,包括位于教育部的我本人和其他的高级管理人员 也必须对泰国教育体系的兴衰负一份责任。

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ปัญหาใหญ่ของครูทุกวันนี้เริ่มมาจาก ปัญหาหนี้สินครู ซึ่งปัญหานี้ไม่มีใครที่จะแก้ให้ได้ นอกจากตัวครูที่ต้องแก้เอง หากครูยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ไม่กู้เงินเกินตัว ครูจะสามารถปลดเปลื้องหนี้สินตัวเองได้
教育部长接着说道,如今老师们的大问题始于债务问题,这是除了老师自身之外,旁人无法解决的。如果老师具有国王提倡的“适量经济”的哲学观, 借贷金额不要超出自己的能力范围,老师们将能够解除自身的债务。

และปัญหาครูไม่อยู่ในห้องเรียน นำเวลาที่ใช้สอนนักเรียนไปทำอย่างอื่น ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน อาทิทำงานธุรการ การทำงานประเมินผลการศึกษา ทำผลงานวิชาการของตนเอง เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ครูต้องทิ้งนักเรียนให้อยู่ตามลำพัง และจะมีนักเรียนสักกี่คนที่จะตั้งใจอ่านหนังสือตามที่ครูสั่งไว้ก่อนเดินออกนอกห้องเรียน
至于教师不在教室的问题,将教学时间拿来做别的与教学无关的事情。比如,做行政,做教学评估,做专业研究等 所有这些都将使老师要将学生独自留在教室。这样的话,将会有几个学生会在走出教室之前专心读书呢?

รวมถึงปัญหาครูไม่เพียงพอหรือครูถูกจัดให้สอนในวิชาที่ตัวเองไม่เชี่ยวชาญและปัญหาครูไม่มีคุณภาพ ไม่พัฒนาตัวเอง ไม่มีความเป็นมืออาชีพ แม้จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู แต่ถ้าไม่มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็ก ไม่ศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องก็ไม่อาจจะเรียกตนเองได้ว่าเป็นครู อย่างไรก็ตามขอให้ครูทุกคนช่วยกัน นำเอาแรงกดดันจากสังคมภายนอกมาเป็นพลังสู้สร้างเด็กไทยให้เป็นอนาคตของประเทศ
在教育方面的其他问题还包括,比如教师人手不够或者教师被安排到自身不擅长的课程教学, 教师的质量层次不齐,不提高自身教学水平,缺乏职业技能。尽管也被称做是教师行业的一份子,但如果不能传授知识给孩子们,不能不断地学习和发展自我,也许就不能称自己为教师。所以无论如何,请每一位教师携起手来,将外界社会的压力化为努力培养泰国孩子们的动力,让这些孩子成为国家的未来!