泰国的寺庙可以说是数不胜数,经常走几步就能看到一座寺庙。但是作为游客,我们没有时间把看到的每座寺庙都参观一遍,我们当然是要选择历史最悠久、艺术层次最高的寺庙。今天,我们就在曼谷为大家选择了9座最能代表泰国佛教艺术的寺庙,一起跟我们来一场“曼谷9寺”之旅吧!

1. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
1. 玉佛 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว เป็นส่วนหนึ่งของพระบรมมหาราชวัง ถือเป็นอันดับหนึ่งการจัดทริป ไหว้พระ 9 วัดกรุงเทพ ของทุกคนที่ต้องไป ภายในเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากร หรือ พระแก้วมรกต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่ทำจากมรกตน้ำงาม ซึ่งอัญเชิญมาจากกรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว อีกทั้งสถาปัตยกรรมอันวิจิตรงดงามของวัดที่ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่ได้มาเยือนต่างก็ต้องประทับใจ
嘉愿纳瑟沙拉南佛院,又称玉佛寺,是大皇宫的一部分 ,是安排“曼谷9寺”之旅的第一站,是大家都不能错过的。寺院内供奉着的泰国国宝帕佛陀大摩尼宝玉佛(玉佛)是用美丽的翡翠制成的无价之宝,是从老挝万象尊请而来的。玉佛寺华丽的泰国和外国建筑技艺也是让游客印象极其深刻的艺术。

เวลาเปิด-ปิด : 08.30 – 15.30 น.
时间:8:30-15:30
การเดินทาง : เรือด่วนเจ้าพระยา ลงท่าช้าง
路线:乘坐昭披耶快船 ,在Tha Chang码头下船
公交车:1, 3,  9, 15, 25, 30, 32, 33, 39, 43, 44, 53, 59, 64, 80, 82, 91,201, 203,空调车501, 503, 508, 512

 

2. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)
2. 卧 佛寺

ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ ต่อมาเดินไม่ไกลจากวัดพระแก้วก็จะเจอกับ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธิ์ ที่ภายในประดิษฐาน พระพุทธไสยาสน์ หรือ พระนอน ซึ่งใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ วัดนี้เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 และเปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย อีกทั้งองค์การยูเนสโกยังได้ทำการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกความทรงจำโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เนื่องจากเป็นศูนย์รวมสรรพวิชาหลากหลายแขนง รวมถึงการนวดเพื่อสุขภาพ หรือนวดเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยต่างๆ ซึ่งชาวต่างชาติที่มาเที่ยวไทยนิยมมาเรียนและใช้บริการนวด
“曼谷9寺”之旅的下一站距离玉佛寺不远,来看看帕彻独彭皇家大寺院,又称卧佛寺。寺内供奉着泰国第三大的卧佛。这座寺庙是拉玛一世的皇家寺庙,就好比是泰国的第一所大学。另外,联合国教科文组织还将卧佛寺记录 在亚太地区世界遗产列表中,因为卧佛寺汇聚了多个不同的文化学科,包括保健型的泰式按摩,或者是能够缓解各种疼痛的泰式按摩,而这也正是国外游客沉迷且乐意去学习的。

เวลาเปิด-ปิด : 08.00 – 18.30 น.
时间:8:00-18:30
การเดินทาง : เรือด่วนเจ้าพระยา ลงท่าเตียน หรือ ท่าช้าง
路线:乘坐昭披耶快船,在Tha Tian或 者Tha Chang码头下船
公交车:1, 3, 6, 9, 12, 25, 43, 44, 47,  53, 60, 82, 91, 123, 空调车501, 508

 

3.วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
3.三宝公寺(甘拉耶纳密佛寺 

จากวัดโพธิ์ข้ามมาที่ฝั่งธนฯ กันบ้าง เพราะบริเวณนี้มีวัดถึง 3 วัดให้เราได้ไปไหว้พระกัน เริ่มจาก วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อวัด ซึ่งคำว่า “กัลยาณมิตร” หมายถึง มิตรดี หรือเพื่อนดี มีความหมายที่มาจากความสัมพันธ์ส่วนพระองค์ที่มีต่อเจ้าพระยานิกรบดินทร (โต) ผู้ซึ่งบริจาคที่ดินบ้านของท่านเพื่อก่อสร้างพระอารามวัดแห่งนี้ ภายในพระอุโบสถของวัดประดิษฐาน หลวงพ่อโต (ซำปอกง) ซึ่งจำลองมาจากวัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุทยา
再到卧佛寺对岸的吞武里去看一下,因为这边有3座寺庙等着我们去参观。第一座就是三宝公寺,寺名是由拉玛三世御赐的,“甘拉耶纳密”是“好友”的意思,为的是 纪念拉玛三世与昭披耶 To 的友谊,这位昭披耶为建这所寺庙贡献了自己的土地。佛殿内供奉了从大城府 Wat Phananchoeng 寺仿制的三宝公塑像。

เวลาเปิด-ปิด : 10.00 – 20.00 น.
时间:10:00-20:00
การเดินทาง : นั่งเรือข้ามฟากจากท่าเตียน
路线:在Tha Tian码头坐船到对岸
公交车:149, 40, 50,空调车177

 

4. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
4. 黎明 

ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ ที่ต่อมาอยู่ไม่ไกลกันมาก สามารถนั่งแท็กซี่จากวัดกัลยาณมิตรไปได้ประมาณ 10 – 15 นาที นั่นก็คือ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดที่มีเอกลักษณ์คือ พระปรางค์ขนาดใหญ่ ที่มีศิลปะอันวิจิตรงดงาม ซึ่งหลายคนนิยมไปไหว้พระและหามุมถ่ายรูปสวยๆ กับพระปรางค์ แนะนำว่าถ้าอยากถ่ายภาพวัดอรุณฯ ได้บรรยากาศสวยๆ ต้องมาในช่วงเย็น แล้วไปจับจองพื้นที่บริเวณท่าเตียน เพื่อถ่ายรูปพระปรางค์ยามพระอาทิตย์ตกดิน บอกเลยว่าสวยงามสุดๆ เป็นหนึ่งใน วัดสวยๆ ในกรุงเทพ ที่คนชอบถ่ายรูปไม่ควรพลาดเลยจ้า
“曼谷9寺”之旅的下一座寺庙也不是特别远,从三宝公寺坐车差不多10-15分钟,这座寺庙就是黎明寺,这座寺庙的特点是一座大型的佛塔,艺术设计非常华丽,很多人都喜欢在拜佛之后就找不同的角度在佛塔前拍一些好看的照片。想要拍到黎明寺最美的时刻的话建议大家傍晚再来,在 Tha Tian 码头上占好位置,可以拍到落日时分佛塔的美照,可以说是曼谷景色非常漂亮的寺庙之一了, 喜欢拍照的人绝对不能错过哦!

เวลาเปิด-ปิด : 08.00 – 18.00 น.
时间:8:00-18:00
การเดินทาง : นั่งเรือข้ามฟากจากท่าเตียน
路线:在 Tha Tian 码头坐船到对岸
รถประจำทาง สาย 19, 57, 83
公交线路:19, 57, 83

 

5. วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
5. 金钟 

อีกหนึ่ง วัดดังฝั่งธนฯ ที่ต้องไม่พลาด ก็คือ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ซึ่งถ้ามาจากวัดอรุณฯ ก็สามารถนั่งรถต่อมาไม่เกิน 10 นาที วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีชื่อเดิมว่า วัดบางหว้าใหญ่ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 1 ได้มีการขุดพบระฆังโบราณในเขตวัด ทำให้ประชาชนพากันเรียกว่า วัดระฆัง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สำหรับระฆังที่ขุดพบนั้น สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงโปรดเกล้าฯ ให้นำไปไว้ที่วัดพระแก้ว และมีการสร้างชดเชยให้วัดระฆังใหม่ 5 ลูก และพระราชทานชื่อให้กับวัดใหม่ว่า “วัดระฆังโฆสิตาราม”
吞武里另一座不容错过的寺庙就是金钟寺,从黎明寺坐车不超过10分钟。这座寺历史悠久,始建于阿瑜陀耶王朝时期,原名为“Wat Bangwa Yai 寺”,后来曼谷王朝拉玛一世在寺内发掘了一口古钟,所以这座寺庙就被百姓传称为“金钟寺”。这口被发掘的钟被拉玛一世下令放在了玉佛寺,又在金钟寺建了5口大金钟作为补偿,并为这座寺御赐新名“Wat Rakhang Khositaram”。

เวลาเปิด-ปิด : 08.00-17.00 น.
时间:8:00-17:00
การเดินทาง : นั่งเรือข้ามฟากจากท่าเตียน
在Tha Tian码 头坐船到对岸
公交线路:19, 57, 83

 

6. วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
6. 查那松 康寺

เสร็จจากวัดฝั่งธนฯ แล้วข้ามกลับมาต่อที่ฝั่งพระนคร โดยนั่งเรือข้ามฟากจากวัดระฆังไปขึ้นที่ท่าพระจันทร์ แล้วต่อรถเมล์ แท็กซี่ หรือรถตุ๊กตุ๊ก ไปยัง วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร ที่อยู่ใกล้กับถนนข้าวสารนั่นเอง โดยวัดนี้มีความเชื่อกันว่า ถ้าเราต้องการชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง การไปไหว้พระที่วัดชนะสงครามก็จะเสริมสิริมงคลให้เราสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ในชีวิตได้ โดยวัดนี้รัชกาลที่ 1 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ทรงมีชัยชนะต่อพม่าในการรบทั้ง 3 ครั้ง
参观完吞武里岸边,再来帕那空 一边看一下吧,坐船从金钟寺 Tha Phrachan 码头坐船,可以转乘公交车、出租车或者嘟嘟车去查那松康寺,这座寺距离考山路非常近。关于这座寺庙还有个传言,如果谁想要战胜任何困难的话,来拜查那松康寺就会被赐予吉祥,帮助我们战胜生命中的各种困难。这座寺庙是拉玛一世为了纪念三次战胜缅甸的大将领玛哈·素拉辛哈那而建立的。

เวลาเปิด-ปิด : 08.00-17.00 น.
时间:8:00-17:00
การเดินทาง : เรือด่วนเจ้าพระยา ลงท่าพระอาทิตย์
线路:乘坐昭披耶快 船在Tha Phra Artit码头站下船
公交线路:3, 6, 9, 15, 30, 32, 33, 43, 53, 64, 65, 82, 123, 空调车6, 空调车509

 

7. วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร
7. 波稳尼 威寺

อีกหนึ่งวัดสำคัญของทริป ไหว้พระกรุงเทพ ก็คือ วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร แต่เดิมชื่อว่า วัดใหม่ วัดนี้เป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์เมื่อครั้นทรงผนวช อาทิ รัชกาลที่ 5 และ รัชกาลที่ 10 รวมถึงยังเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง 4 พระองค์ และเป็นที่ตั้งของ มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย จึงทำให้วัดนี้ได้รับการทะนุบำรุงให้คงสภาพดีอยู่เสมอ ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินสีห์ เป็นพระประธาน ควรค่าแก่การสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล
曼谷寺庙之旅的另一座重要的寺庙就是波稳尼威寺,以前叫做 Wat Yai 寺,这座寺庙供奉着拉玛九世普密蓬先王的骨灰,也是拉玛五世和拉玛十世的出家寺庙,也曾 是4位僧王修行的寺庙,也是摩诃马古德大学的所在地,因此这座寺庙得到了完好的保护。佛殿内供奉着一尊大坐佛,对于来祭拜祈福的人来说非常有价值。

เวลาเปิด-ปิด : 08.30-17.00 น.
时间:8:30-17:00
การเดินทาง : จากวัดชนะสงครามสามารถเดินมายังวัดบวรฯ ได้ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที
线路:距离查那松康寺大约10分钟距离
公交线路:12,15, 56, 68, 空调车511

 

8. วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
8. 苏泰 

วัดเก่าแก่ใจกลางกรุงเทพอย่าง วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ซึ่งใช้ชื่อเดิมว่า วัดสุทธาวาส ต่อมาในสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ได้รับพระราชทานชื่อว่า วัดสุทัศนเทพวราราม การมากราบไหว้ขอพรที่คนไทยยึดถือกันก็คือ เพื่อการมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ซึ่งบริเวณหน้าวัดยังเป็นที่ตั้งของ เสาชิงช้า แลนด์มาร์คสำคัญที่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาตินิยมมาถ่ายรูปเช็คอินกันที่นี่ นอกจากนี้บริเวณใกล้ๆ กันยังเป็นแหล่งรวมของอร่อยและร้านดังต่างๆ มากมายอีกด้วย
苏泰寺是曼谷市中心的一座古寺,曼 谷王朝拉玛一世时期建立,原名是 Wat Sutthawat 寺,后来拉玛三世王御赐名为“苏泰寺”。来这座寺庙祭拜的人都是想要获得更加广阔的远见。寺庙前面有一个地标性的大秋千,泰国和外国游客都很爱来这里打卡。除此之外,寺庙附近还有很多好吃的和有名的店铺。

เวลาเปิด-ปิด : 08.30-21.00 น.
时间:8:30-21: 00
การเดินทาง : จากวัดบวรฯ สามารถนั่งตุ๊กๆ หรือแท็กซี่มาได้ ประมาณ 15-20 นาที
路线:从波稳尼威寺 坐嘟嘟车或出租车大概15-20分钟
公交线路:10, 12,  15, 19, 35, 42, 48, 73, 96

 

9. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
9. 金 山寺

ปิดท้ายทริปไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพ กันที่ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร หรือ ภูเขาทอง เดิมวัดนี้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และต่อมา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์และขุดคลองรอบพระอาราม แล้วพระราชทานนามใหม่ว่า วัดสระเกศ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะและสร้าง พระบรมบรรพต หรือ ภูเขาทอง ขึ้น ซึ่งการก่อสร้างนั้นแล้วเสร็จในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อขึ้นไปด้านบนเราจะได้เห็นวิวที่สวยงามของกรุงเทพฯ ฝั่งพระนครในแบบพาโนรามาเลยทีเดียว
我们的“曼谷9寺”之旅的最后一个寺庙就是金山寺(Wat Saket Ratcha Wora Maha Wihan),这座寺庙始建于阿瑜陀耶时期,后来拉玛一世下令修缮,并在周围开凿运河,并赐名为“Wat Saket 寺”;后来 拉玛三世再次下令修葺,最终在拉玛五世时期建成,爬上顶部之后会观赏到曼谷拍那空的全景图。

เวลาเปิด-ปิด 08.00-19.00 น.
时间:8:00-19:00
การเดินทาง : จากวัดสุทัศน์ฯ สามารถนั่งตุ๊กๆ หรือแท็กซี่มาได้ ประมาณ 10-15 นาที
线路:从素泰寺坐嘟嘟车或出租车大约10- 15分钟
公交线路:8, 15, 37, 47, 49

光是曼谷的寺庙已经是处处都是历史宝藏了,更别说泰国的其它地方呢。看到图片已经觉得非常辉煌大气神圣了,希望能快点去泰国再到这些神圣的寺庙去拜佛祈福呀!

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自sanook,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。