学习外语已经成为现代社会很时尚的潮流了,有些小朋友从幼儿园开始就要学习外语,各位小伙伴也应该对学习泰语很感兴趣吧!那么,为什么会有这么多人学习外语呢?学习外语到底有什么作用呢?接下来的文章就来会给大家答案。โลกไร้พรมแดน ทำให้ผู้คนทั่วทุกมุมโลกสามารถติดต่อสื่อสารกัน ภาษาสากลอย่างภาษาอังกฤษ ทำให้เราพูดคุยกับคนชาติใดก็ได้ที่เขาพูดภาษาอังกฤษได้ แต่ปัจจุบัน การรู้แค่ภาษาอังกฤษมันไม่พออีกต่อไป เพราะภาษาอื่น ๆ ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในวงการศึกษาและวงการธุรกิจมากขึ้น ใช้กันหลากหลายขึ้น เพราะฉะนั้น ถ้าเราสามารถรู้ภาษาได้มากกว่าภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะช่วยให้เราได้เปรียบคนอื่น ๆ ดังนี้
世界没有边境,这让世界上各个角落的人都可以互相联系,像英语这样的世界通用语可以让我们和会说英语的其他国家的人交流。但是现在,只学习英语已经不够了, 因为其他语言也开始在教育和商业中发挥着更大的作用,使用的语言越来越多样。因此,如果我们会说泰语、英语之外的其他语言,会让我们比别人占有更多优势。


สารพัดโอกาสเกี่ยวกับงาน
获得 更多工作机会


การที่เรารู้มากกว่า 1 หรือ 2 ภาษา จะช่วยเพิ่มสารพัดโอกาสที่เกี่ยวกับงาน เช่น ไปทำงานต่างประเทศ ทำงานกับบริษัทต่างชาติ เพิ่มโอกาสในการได้งาน โดยหลาย ๆ บริษัทจะขอดูผลการทดสอบทางภาษา ภาษาไหนบ้างก็ตามตำแหน่งงาน (บางที่ให้ค่าภาษาด้วย) ก็มีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งหรือเพิ่มเงินเดือน จากความรู้ทางภาษา ทำอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ที่สำคัญ โอกาสจะตกงานก็น้อยกว่าคนที่รู้แค่ภาษาไทยด้วย เพราะเป็นบุคลากรที่มีประโยชน์
掌握超过1种或2种外语,可以帮助我们在工作中获得更多机会,例如去国外工作、和外企合作,可以增加我们获得 offer 的机会,很多公司都会要求符合职位的外语 测试成绩(有些公司还会支付语言费用),我们掌握的知识会让我们有更多机会升职加薪,做兼职增加收入,失业的机会也会比只懂母语的人小,因为具备外语技能就是非常有用的人才资源。


ช่วยเปิดโลกในการสื่อสาร
 开交流的机会


คนที่รู้ภาษาอย่างน้อย 3 ภาษา ก็สามารถสื่อสารกับคนได้อย่างน้อย 3 ชาติ และยังสื่อสารกับคนประเทศอื่นได้อีก เพราะหลาย ๆ ประเทศใช้ภาษาอื่นเป็นภาษาราชการ เช่น อังกฤษ จีนกลาง ที่เป็นภาษาราชการของประเทศอื่นที่ไม่ใช่อังกฤษกับจีน เราจึงสื่อสารกับคนชาตินั้น ๆ ได้ด้วย ในโลกที่ไร้พรมแดงเช่นนี้ หากไม่ติดต่อกับคนชาติอื่นเลย ชีวิตคงไร้สีสันแย่ ดังนั้น การที่รู้มากกว่า 1 หรือ 2 ภาษา ก็จะทำให้เราสื่อสารกับคนที่ไม่ใช่คนไทยด้วยกันสนุกขึ้น
懂至少3种语言的人,就至少能和3个国家的人交流,还能和其他国家的人交流,因为有很多非英国、中国的一些国家会把英语、汉语等这样的语言作为官方语言,我们 也可以和这些国家的人交流。在这样一个全球化的世界,如果完全不和其他国家的人交流,生活会非常没有色彩。因此,懂得至少1到2种外语,可以让我们不仅仅只和与我们说同样母语的人交流。ช่วยเปิดโลกกว้าง
 宽你的眼界


ต่อจากเรื่องของการสื่อสาร การรู้หลาย ๆ ภาษาทำให้เราจะสื่อสารกับคนชาติไหนก็ได้ และเราก็จะไปเที่ยวที่ไหนบนโลกก็ได้เช่นกัน นอกเหนือจากเรื่องของการสื่อสารและการท่องเที่ยว ภาษายังช่วยให้เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แฝงมากับภาษา พูดง่าย ๆ ก็คือ สมมติว่าเรารู้ภาษาญี่ปุ่น เราก็จะเข้าใจความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ หรือวิถีชีวิตของคนประเทศญี่ปุ่นได้ไม่มากก็น้อย ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างวัฒนธรรมได้ด้วย
接着交流的问题来说,懂得多种语言会让我们有机会和其他国家的人交流,我们也能去地球上的任何地方旅游。除了交流和旅游之外,外语还能帮助我们学习蕴含在语言中 的文化,简单来说,如果我们懂得日语,我们就能多多少少地了解日本人的思想、信仰、观念和他们的生活方式,也能帮助我们减少因文化误解而造成的出糗状况。


ทำให้เราฉลาดขึ้น
让我们 更聪明


การเรียนภาษาที่ 2 ที่ 3 ไม่ได้มีประโยชน์แค่ให้เรารู้ภาษามากขึ้นเท่านั้น แต่การเรียนรู้ภาษาใหม่ ๆ มันทำให้เราฉลาดขึ้นได้ด้วย เพราะสมองก็เหมือนกับมีด ยิ่งลับยิ่งคม ยิ่งใช้ยิ่งฉลาด ถึงแม้ว่าการเรียนภาษาใหม่จะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่การเรียนรู้ภาษานั้นช่วยให้สมองของเราได้ทำงานนอกเหนือจากที่ทำในชีวิตประจำวัน ฝึกแก้ปัญหา ได้เรียนรู้ ได้จดจำ ได้ฝึกออกเสียง สมองที่ถูกลับให้คมอย่างต่อเนื่อง ทำให้รอยหยักในสมองมีมากขึ้น
学习第二或第三外语,不仅仅是让我们掌握语言技能,学习新的语言能让我们更加聪明,因为我们的大脑就像一把刀一样,越磨越锋利,越使用越聪明。尽管学习外语 不是一件容易的事情,但是学习外语能够帮助我们的大脑去做除了日常事务外的其他事情,练习解决问题,帮助记忆,练习发音,被持续不断打磨的大脑,会让我们更加聪明。


ป้องกันโรคอัลไซเมอร์
预防阿 尔兹海默症


นอกจากจะช่วยให้ฉลาดขึ้นแล้ว การเรียนภาษาที่ 2 ที่ 3 ยังป้องกันอาการของโรคอัลไซเมอร์ได้อีกด้วย อย่างที่บอกว่าการเรียนมันทำให้สมองได้ใช้งาน อีกทั้งแต่ละภาษาก็มีไวยากรณ์ การเรียงประโยค การใช้งาน การออกเสียงที่ไม่เหมือนกัน และพื้นฐานของคนที่จะเรียนภาษาได้ตลอดรอดฝั่งและใช้งานได้จริงต้องหมั่นท่องจำคำศัพท์ การเรียนแบบนี้ต้องใช้ทักษะการจำ ในเมื่อได้ฝึกจดจำอยู่ทุกวันก็ช่วยให้ห่างไกลอาการขี้หลงขี้ลืม ที่เป็นสัญญาณของโรคได้
除了让我们更加聪明之外,学习第二或者第三外语还能让我们预防阿尔兹海默症。学习让我们的大脑工作,每一门语言的语法、句子排列、使用方法、发音都不一样,想要真正使用一门语言一定要记忆单词,这样能够锻炼我们的记忆力,每天都锻炼记忆力就能让我们远离丢三落四的情况,从而达到预防的作用。
学外语有这么多好处,还不赶紧学起来吗?今天认真学泰语了吗?!背单词练听力了吗?还不快去!


声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自sanook,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。