สระ(sa-ra)在泰语中是“元音”的意思。通常在念某个元音时,前面都会说“sa-ra",然后后面跟某个具体的元音。比如:“า”的读法是----sa-ra-aa “เ“的读法是----sa-ra-ee

short long short long short
long short long short long
short long short long short
long short long short long
short long short long short
long short short short short


点击查看泰语辅音发音表>>