ภาษาจีน

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

曾祖父

great-grandfather

 

Great-grandmother

 

great-grandfather

 

Great-grandmother

ปู่ทวด

曾祖母

ย่าทวด

外曾祖父

ตาทวด

外曾祖母

ยายทวด

祖父

granddad ,

grandfather ,

grandsire

ปู่

祖母

 

grandam, granddam,

grandmother ,

grannie

ย่า

伯父

oom ,uncle

ลุง

叔父

uncle

อาผู้ชาย

父亲/爸爸

father

บิดา / พ่อ

母亲/妈妈

mother

มารดา/แม่

伯母

auntie ,aunty

ป้าสะใภ้

姑母

aunt

ป้า(比爸爸年纪大)/อา(比爸爸年纪小)

弟弟

Brother

น้องชาย

/哥哥

Brother

พี่ชาย

()兄弟姐妹

Church (superscript) brothers and sisters

ลูกพี่ลูกน้อง

妹妹

Sister

น้องสาว

I , my , me

ฉัน女 ผม男

/姐姐

Sister

พี่สาว

侄子

Nephew

หลานชาย(ลูกของพี่น้อง)

侄女

Niece

หลานสาว(ลูกของพี่น้อง)

岳母

Mother-in-law

แม่ยาย

岳父

Father-in-law

พ่อตา

妻子/太太

Wife

ภรรยา

丈夫

Husband

สามี

儿子

Son

ลูกชาย

女儿

Daughter

ลูกสาว

孙子

Grandson

หลาน(ปู่ย่าตายาย)

曾孙

Great-grandson

เหลน