1、เธอดูโทรทัศน์อีกแล้ว
你有看电视了。

2、ไม่มีอะไรทำนี่
没事嘛!

3、ทำไมไม่อ่านหนังสือเล่า
为什么不看书呢?

4、อ่านหนังเหนื่อยจะตายไป
看书太累了。

 点击查看更多此系列文章>>