อย่าร้องไห้ ... เมื่อรู้ว่า "ไร้สาระ"
不要哭泣……当知道那很可笑的时候,

อย่าเอะอะ! ... เมื่อรู้ว่า "ไม่มีผล"
不要计较……当知道那没有结果的时候,

อย่าโวยวาย ... เมื่อรู้ว่า "หมดความอดทน"
不要疯狂……当知道那不能再忍受的时候,

อย่าสับสน! ... ตั้งสติ  "แล้วเดินออกมา"
不要困惑……冷静下来,你就会找到解决之道。

 点击查看更多此系列文章>> 

声明:双语文章中,中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎指正。