สำเภา 大帆船 เรืองรอง光明,繁荣


ม้า ผู้พิทักษ์ 护卫


ยักษ์ 妖魔 ปกป้อง 保卫,保护


เรือ ร่วมคลอง 运河


ลิง 猴子 สามัคคี 和谐