ความเหงา รู้สึกว่า.... พักนี้เราจะสนิทกันเกินไปแล้วนะ

寂寞的感觉就是......其实这段时间我们俩好得快过分呢。

【词汇学习】

ความเหงา  寂寞      รู้สึก 感觉      พักนี้ 这段时间

 สนิทกัน 亲密的,好朋友般的      เกินไป 过分,过多

 点击查看更多此系列文章>>