เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม   入乡随俗    
 
ลูกผู้ชายฆ่าได้ หยามไม่ได้
  士可杀不可辱

เพชรตัดเพชร   棋逢对手  
  
วางมือไม่ได้  
爱不释手

บทเรียนสอนให้ฉลาดขึ้น   吃一堑长一智  
  
เพิ่งเข้าสังคม ยังขาดประสมการณ์  
初出茅庐

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสําเร็จอยู่ที่นั่น   功夫不负有心人

แขวนหัวแพะ ขายเนื้อหมา หรือยัอมแมวขาย   挂羊头卖狗肉

หมามยอกเอาหนามบ่ง   以毒攻毒     

พูดได้ทําได้
  说到做到