俗话说,一方水土养一方人。在泰国这片被称为“微笑暹罗”的大地上生活的人们,天性友好和善。他们真诚的微笑与亲切的合十礼给八方来客都留下了深刻的印象。下面就跟着笔者,一起走进泰国,了解泰国人的特点吧~

คนไทยมีนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตน มีน้ำใจไมตรีอันดีงามต่อทุกคน รอยยิ้มที่สดใส น้ำใจที่งดงาม พบปะหรือจากลาจะยกมือไหว้แบบไทย ๆ พร้อมรอยยิ้มอันเป็นที่ประทับใจของทุกคน
泰国人性格温和谦虚,对人善良友好。明媚的笑容,美丽的心灵,见面或道别时面带微笑,相互行极具泰国特色的合十礼,这些都使人印象深刻。

สภาพสังคมไทยในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยถูกอารยธรรมต่างชาติเข้ามากลมกลืมมากมาย ทำให้เอกลักษณ์ของความเป็นไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก วิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยส่วนใหญ่ยังตรึงแน่นเป็นมรดกตกทอด ฝังในจิตสำนึกของพี่น้องชาวไทยทุกคน มีชาวต่างประเทศหลายชาติ หลายภาษา ซาบซึ้งใจในขนบธรรมเนียบประเพณีอันดีงามของชาวไทยเข้ามาตั้งหลักปักฐานอยู่ในประเทศไทย
如今,泰国社会发生了巨大的变化。泰国人良好的风俗文化当中融入进了大量的外国文明,这导致泰国本身的文化特征产生了很大的改变。但泰国大部分优良的生活方式和风俗文化依旧代代相传,铭记于每个泰国人的心里。许多不同国家不同语言的人也正是因为对泰国人优良的传统文化的喜爱而在此安家落户。

ชายต่างชาติบางคนอุทิศตนบวชเป็นพระด้วยความเชื่อถือศรัทธาในหลักการของพุทธศาสนา ผู้ชายชาวต่างชาติหลายคนตกลงปลงใจเลือกผู้หญิงไทยเป็นคู่ครอง มีทั้งพากลับไปอาศัยอยู่ในประเทศของตนเอง อีกส่วนหนึ่งเข้ามาทำมาหากินอยู่ในประเทศไทยผู้หญิงต่างชาติ ส่วนหนึ่งก็ตัดสินใจเลือกผู้ชายไทยเป็นคู่ครอง
一些外国男性因对佛教教义的虔诚而自愿皈依佛门,剃度出家。有些外国男性决定选择泰国女子作为终生伴侣 。他们既有将泰籍妻子带回自己国家生活的,也有选择留在泰国谋生的。当然也有一部分外国女性会选择泰国男子为终生伴侣。

จากสถิติพบว่าผู้หญิงไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลือกผู้ชายชาวต่างชาติเป็น คู่ครองมากที่สุด ส่วนใหญ่แล้วชาวต่างชาติที่เลือกคนไทยเป็นคู่ครองเป็นคนดี มีฐานะ มีรายได้และทรัพย์สินเลี้ยงดูพี่น้องชาวไทยของเราได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังเอื้ออำนวยความสุขให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนในครอบครัวได้เป็นอย่างดี
据统计 ,泰国东北部的女性选择外籍男子为伴侣的比例最大。选择泰国人为伴侣的外国人大部分都是有地位,有足够的收入和财力来很好的照顾咱泰国同胞的。除此之外,他们还能给女方家中的父母、兄弟姐妹带来很好的关照。

ผู้เขียนเคยเดินทางไปราชการต่างจังหวัดบ่อย ๆ สังเกต เห็นว่าหลายท้องที่มีบ้านเรือนสวยงาม หลายบ้านตั้งอยู่กลางทุ่งนา จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงไทยที่ตัดสินใจแต่งงานกับผู้ชายชาวต่างชาติ ได้รับความช่วยเหลือพัฒนาความเป็นอยู่ในการดำรงชีวิตให้ดีขึ้นมาก
笔者曾多次到外府出差,在出差的过程中,笔者注意到,在很多地方的田地当中,都建有许多漂亮的房子。研究发现,这些房子大部分都属于那些选择和外国人结婚的泰国女人。她们在婚后获得了更好的生活。

นี่คือเอกลักษณ์ของความเป็นไทยที่ซาบซึ่งตรึงใจของชาวไทยและชาวต่างประเทศการต้อนรับและสนทนากับผู้มาติดต่อจะเต็มไปด้วยรอยยิ้มอันอิ่มเอิบ ประสบการณ์ส่วนหนึ่งของผู้เขียนคราวหนึ่งไปประกอบกิจที่จังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ ขากลับมีเพื่อนร่วมทางเป็นสุภาพสตรี ชาวสิงคโปร์ ไปทำงานที่ประเทศบรูไนมาท่องเที่ยวและพักผ่อนในประเทศไทย
而泰国最吸引人的地方在于,每当迎接来访者和与其对话时,泰国人都报以温暖的微笑。在笔者去南部一个府办事的时候有过这样一次经历:在我返程时,我碰见了一位新加坡女士,她在文莱工作,当时到泰国来旅游。

ผู้เขียนสังเกตแล้วเห็นว่าไม่ใช่หมวยไทยแน่นอน จึงเจรจาเป็นภาษาอังกฤษ แล้วพาส่งเข้าโรงแรมที่พักให้เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงานติดต่อ หากต้องการความช่วยเหลือ เช้าวันรุ่งขึ้นสุภาพสตรีผู้นี้เดินทางไปเยี่ยมผู้เขียนถึงที่ทำงานของผู้เขียนด้วยรอยยิ้มที่สดใสด้วยหัวใจที่อบอุ่น
笔者观察了一下,觉得她不是泰国人,于是就用英语和她交流,随后把她送到宾馆。为了以防她有什么需要帮助,笔者把办公室的电话号码给了她。第二天早上这位女士带着温暖的、明媚的笑容,来到办公室拜访笔者。

ความมีอัธยาศัยไมตรีอันดีงามนั้น คือเอกลักษณ์ประการหนึ่งของความเป็นไทยช่วยกันส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ให้มั่นคงนี่คือมรดกของแผ่นดินไทยแผ่นดินทองซาบซึ้งในหัวใจกับพี่น้องชาวไทยทุกคน
友好和善正是泰国人的一大特点,它是泰国这片为每一个泰国同胞都深深热爱着的土地上的遗产。我们应该共同促进和保护它,让它继续传承下去。

本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎指正。