ลูกข่าง
ลูกข่าง เป็นของเล่นของเด็กไทย ที่นิยมเล่นมาตั้งแต่โบราณ อุปกรณ์ในการเล่น ได้แก่ ลูกข่าง และเชือก วีธีการเล่น ใช้เชือกพันรอบๆลูกข่าง ขว้างลงพื้นให้หมุน เมื่อลูกข่างล้ม ผู้เล่นคนต่อไปก็ขว้างตาม ผลัดกันขว้างไปเรื่อยๆ ให้ครบจำนวนผู้เล่น

陀螺
陀螺是泰国小孩的一种玩具,从古代就流传至今。在玩耍时需要的道具有:陀螺和绳子。玩法:用绳子缠绕住陀螺,然后投掷到地上使其旋转,下一个玩的人继续投掷陀螺,直到最后一个人投掷完毕。

点击查看更多此系列文章>> 

声明:双语文章中,中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎指正