ตากรวดน้ำใต้ต้นโพใหญ่ กะทิอนุโมทนาบุญกับตาและอธิฐานอยู่ในใจ สำรับกับข้าวรออยู่แล้ว มื้อใหญ่แบบนี้ทุกเช้า ตาจะยึดผักต้มกับน้ำพริกเป็นหลัก ผัดผักกับปลาทอดเป็นของกะทิเกือบคนเดียว ตาเสี่ยงของทอดน้ำมันทุกชนิด ตาบ่นลับหลังยายว่า อาหารของยายเหมือนทาเชลแล็ก สักวันจะเอากระทะกับตะหลิวของยายไปบริจาคกองทัพหลอมทำปืนใหญ่กู้ชาติ ถ้ายายได้ยินก็จะปึงปัง และวันนั้นเสียงตะหลิวเคาะกระทะของยายก็จะดังลั่นสะท้านสะเทือนและถี่กระแทก จนน่าแปลกใจที่กระทะยังอยู่ดีและทำหน้าที่เช่นเดิมได้ในวันต่อมา

中文详解:

巨大的菩提树下遍布着卵石,佳媞和外公一起默默祝福与祈祷。 对于已经在等待他们的早餐而言,每天清晨像这样的大餐,外公通常用新鲜蔬菜和辣椒酱混煮为主。几乎只有佳媞一个人吃的是炒菜和炸鱼,外公几乎避免吃任何油炸的东西。外公常常背地里抱怨起外婆说,外婆做的食物就像涂了防虫漆一样难吃,总有一天要他把外婆的锅和锅铲捐献给军队,让军队把那锅和锅铲融化后锻造成枪炮用来拯救整个国家。要是这话让外婆听见了,外婆一定会很生气。并且那天锅和锅铲相互敲击的声音是那样一种轰轰烈烈的巨响。但让人感到奇怪的是,锅和锅铲依旧完好无损并且在接下来的时日里担当着它们一如既往的职责。

单词注释:
โพ  菩提树
อนุโมทนา  祝福;赞同;感谢
อธิฐาน  祈祷,祷告
บริจาค  献出,捐献,赠与
ปืน  枪炮

句型学习:
ทำหน้าที่  担任着…的职责

 点击查看更多此系列文章>>