ถูกหวย กับ ถูกใจเธอ
中彩票和猜中你的心思

อะไรมันยากกว่ากันนะ
哪一个更难呢?

词汇学习

ถูกหวย 彩票    ถูกใจ 满意、合适      อะไร 什么 

ยาก   กว่า

 点击查看更多此系列文章>>