1、คุณค่ะ กระเป๋าคุณน้ำหนักเกิน
先生,你的行李超重了。

2、ผมควรจะจ่ายค่าน้ำหนักเกิรเฃฃนเท่าไหร่
我该付多少超重费呢?

3、30 เหรียญดอลล่าร์อเมริกัน
美金三十块。

4、อยากทราบว่า เครื่องบินเที่ยวนี้จะถึงเมี่อไร
请问这班飞机什么时候可以到?

5、เวลาบิน 18 ชั่วโืมง ประมาณเช้าวันพรุ่งนี้ก็ถึง
飞行时间十八个小时,大约明天上午到。

6、ขอบคุณ
谢谢。

 点击查看更多此系列文章>>