1、ฟิล์มม้วนนี้เป็นวไลด์ ค่าล้างเหมือนกันไหม?
这卷底片是幻灯片(正片)冲洗费一样啊吗?

2、ไม่เหมือนกัน แพงกว่าฟิล์มธรรมดาเล็กน้อย
不一样,价格要比冲负片高一些。

3、ผมล้างฟิล์มสไลด์ มีใส่กรอบฟิล์มเพิ่มให้แต่ละใบดัวย
我冲洗幻灯片,每张底片还要加装裱。

4、ผมต้องการใช้สไลด์ใบนี้ อัดใส่ลงในจานด้วย
我要用这张幻灯片做一个磁盘。

5、ได้ครับ ใบนี้ภฃถ่ายได้ดีมาก
可以,这张拍的很好。

6、อาทิตย์เดียวก็เสร็จ
一个星期就可以做好了。

 点击查看更多此系列文章>>